Wyszukane artykuły - "INTOSAI"


Artykuły (20):

Zarząd INTOSAI: NIK promuje cele zrównoważonego rozwoju

Polska NIK zaangażowała się w debatę o dalszym wsparciu Najwyższych Organów Kontroli dla inicjatywy ONZ. Polscy kontrolerzy są zdania, że NOK-i powinny wspierać ONZ-owską Agendę 2030, koncepcję kluczową dla postępu ludzkości, ochrony środowiska i partnerstwa między państwami. Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski uczestniczył w spotkaniu Zarządu INTOSAI. Polska NIK reprezentuje Europę w Zarządzie INTOSAI.

więcej treści z artykułu: Zarząd INTOSAI: NIK promuje cele zrównoważonego rozwoju

Audytorzy o promowaniu standardów kontroli wewnętrznej

Jak nie zawężać drogi do upowszechniania wiedzy o właściwej kontroli zarządczej w administracji publicznej – m.in. o tym rozmawiali uczestnicy dwudniowego spotkania podkomisji INTOSAI (Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej, zorganizowanego w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. NIK kieruje pracami Podkomisji od 2011 r.

więcej treści z artykułu: Audytorzy o promowaniu standardów kontroli wewnętrznej

ONZ docenia wagę Deklaracji z Limy jako podstawy niezależności kontroli na świecie

INTOSAI świętuje 40. rocznicę ustanowienia Deklaracji z Limy , dokumentu, który został określony w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ jako kluczowy w określeniu niezależności organów kontroli na świecie. W dn. 5-7 grudnia odbyły się uroczystości związane z 40. rocznicą uchwalenia Deklaracji z Limy w sprawie zasad kontroli – fundamentalnego dokumentu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI).

więcej treści z artykułu: ONZ docenia wagę Deklaracji z Limy jako podstawy niezależności kontroli na świecie

Delegacja NIK na Kongresie INTOSAI

Delegacja NIK wzięła udział w XXII Kongresie Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli w Abu Zabi. Polacy na prośbę gospodarzy Kongresu zaprezentowali autorskie narzędzie do analizy wyników kontroli, tzw. CUBE.

więcej treści z artykułu: Delegacja NIK na Kongresie INTOSAI

Nowe standardy dla kontrolujących i kontrolowanych

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski przekazał pracownikom Izby, a także Kancelarii Sejmu, wybranym jednostkom administracji publicznej oraz bibliotekom opracowany w Najwyższej Izbie Kontroli przekład nowych standardów Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Dzięki nowo wydanej publikacji zasady kontroli będą jawne i dostępne zarówno dla szerokiego grona audytorów jak i dla tych, którzy kontroli podlegają.

więcej treści z artykułu: Nowe standardy dla kontrolujących i kontrolowanych

INTOSAI i EUROSAI w Najwyższej Izbie Kontroli

Pierwszy w historii standard INTOSAI dotyczący podstaw kontroli informatycznej, powszechny format elektronicznych danych księgowych oraz oprogramowanie umożliwiające zarządzanie kontrolami to tylko wybrane projekty międzynarodowe, nad którymi pracowali w NIK uczestnicy dwóch konferencji informatycznych: europejskiej EUROSAI i światowej INTOSAI. Przedstawiciele NOK z kilkudziesięciu krajów zapoznali się także z Systemem Dozoru Elektronicznego w Polsce - modelowym przykładem wdrożenia kompletnego projektu IT.

więcej treści z artykułu: INTOSAI i EUROSAI w Najwyższej Izbie Kontroli

Prezes NIK w Wilnie

Prezes NIK zakończył dwudniową (26-27 maja) wizytę w stolicy Litwy. Najwyższe organy kontroli obu państw od kilku lat systematycznie współpracują. Krzysztof Kwiatkowski i Audytor Generalna Litwy Giedre Svediene otworzyli wspólnie w Wilnie spotkanie Podkomisji INTOSAI ds. standardów kontroli wewnętrznej. Był także czas na rozmowę o Ukrainie.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK w Wilnie

Polska w Zarządzie INTOSAI

W Pekinie zakończył się XXI Kongres INTOSAI, w którym uczestniczyli szefowie najwyższych organów kontroli z całego świata. NIK reprezentował jej prezes - Krzysztof Kwiatkowski. Najwyższa Izba Kontroli została wybrana do Zarządu INTOSAI - światowej organizacji skupiającej organy kontroli państwowej.

więcej treści z artykułu: Polska w Zarządzie INTOSAI

NIK w europejskim projekcie wymiany wiedzy

Przedstawiciele kilkunastu europejskich najwyższych organów kontroli dyskutowali w Warszawie o tym, jak skutecznie dzielić się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z zagranicznymi partnerami.

więcej treści z artykułu: NIK w europejskim projekcie wymiany wiedzy

Korupcja jest zjawiskiem uniwersalnym

Mimo różnic kulturowych korupcję rozumiemy we wszystkich krajach bardzo podobnie. Problem pojawia się, gdy zaczynamy rozmawiać o mechanizmach związanych z praniem brudnych pieniędzy – mówi o pracach międzynarodowej grupy roboczej ds. walki z niebezpiecznymi zjawiskami finansowymi Zbysław Dobrowolski, doradca ekonomiczny NIK.

więcej treści z artykułu: Korupcja jest zjawiskiem uniwersalnym

Przeczytaj treść ponownie