Wyszukane artykuły - "Kolegium NIK"


Artykuły (7):

Nowi członkowie Kolegium NIK

Na uroczystości w dniu 15 maja, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powołał na trzyletnią kadencję czterech nowych członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli: prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego, ks. dr. hab. Włodzimierza Brońskiego, dr. hab. Jana Majchrowskiego i dr. Józefa Płoskonkę – radcę Prezesa NIK.

więcej treści z artykułu: Nowi członkowie Kolegium NIK

Plan pracy NIK na rok 2012

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli uchwaliło plan pracy Izby na rok 2012. NIK skontroluje w najbliższych miesiącach m.in. funkcjonowanie gazowych sieci przesyłowych, przygotowanie państwa w zakresie energetyki jądrowej, kluczowe inwestycje drogowe i kolejowe, nabór i szkolenie w Policji i służbach specjalnych, szpitalnictwo więzienne, przygotowania szkół do przyjęcia sześciolatków. Łącznie z kontrolami wykonania budżetu NIK przeprowadzi w roku 2012 ponad 200 kontroli.

więcej treści z artykułu: Plan pracy NIK na rok 2012

Kolegium NIK o melioracjach wodnych

Straty, które wyrządzają powodzie, sięgają miliardów złotych. O roli i znaczeniu melioracji wodnych, m.in. w systemie ochrony przeciwpowodziowej i ochrony przyrody, dyskutowali na posiedzeniu seminaryjnym Kolegium Najwyższej Izby Kontroli eksperci i zaproszeni goście.

więcej treści z artykułu: Kolegium NIK o melioracjach wodnych

Kontrole NIK na październikowych posiedzeniach komisji sejmowych

Ponad sto październikowych posiedzeń komisji sejmowych odbyło się z udziałem pracowników NIK, którzy przedstawiali na nich wyniki kontroli oraz brali udział w pracach legislacyjnych.

więcej treści z artykułu: Kontrole NIK na październikowych posiedzeniach komisji sejmowych

Kolegium NIK o spółkach komunalnych

W jaki sposób, w jakiej formie i w jakich obszarach samorządy mogą angażować się w działalność gospodarczą? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć zaproszeni wykładowcy oraz dyskutanci, zabierający głos w czasie seminaryjnego posiedzenia Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: Kolegium NIK o spółkach komunalnych

Kolegium NIK o ustawie

Kolegium NIK na seminaryjnym posiedzeniu zajęło się omówieniem zmian w ustawie o NIK. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele świata nauki oraz posłowie z sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

więcej treści z artykułu: Kolegium NIK o ustawie

NIK ocenia budżet z 2008 roku

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za rok 2008.

więcej treści z artykułu: NIK ocenia budżet z 2008 roku

Przeczytaj treść ponownie