Wyszukane artykuły - "Komisja do Spraw Kontroli Państwowej"


Artykuły (3):

Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w siedzibie NIK

Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, które odbyło się 11 stycznia w siedzibie NIK, było dla kierownictwa Izby okazją do przedstawienia parlamentarzystom specyfiki pracy najwyższego organu kontroli RP.

więcej treści z artykułu: Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w siedzibie NIK

Wyniki kontroli NIK na lipcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Cząstkowe wyniki kontroli wykonania budżetu państwa za 2010 rok prezentowali w lipcu przedstawiciele NIK na posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych. Parlamentarzyści poznali także szczegóły raportu o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na lipcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2010 wraz z analizą NIK oraz sprawozdanie z działalności Izby za ubiegły rok to dokumenty, które rozpatrywały i opiniowały w czerwcu prawie wszystkie komisje sejmowe.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Przeczytaj treść ponownie