Wyszukane artykuły - "Komitet Kontaktowy"


Artykuły (2):

Prezes NIK przewodniczącym Komitetu Kontaktowego organów kontroli UE

Rokroczne zebranie Komitetu Kontaktowego organów kontroli Unii Europejskiej to najważniejsze zgromadzenie szefów najwyższych organów kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej (28 państw) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO). Obecne spotkanie odbywa się w Chorwacji. Przez najbliższy rok, temu niezwykle prestiżowemu gremium będzie przewodniczył prezes polskiej Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Już w przyszłym roku gospodarzem tego spotkania będzie Warszawa, a obrady będą prowadzone w siedzibie Izby.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK przewodniczącym Komitetu Kontaktowego organów kontroli UE

Szefowie europejskich NOK na zebraniu Komitetu Kontaktowego

Nowe zarządzanie gospodarcze w UE oraz rola i zadania najwyższych organów kontroli w tym zakresie to główne tematy tegorocznego zebrania Komitetu Kontaktowego. 10 i 11 października w stolicy Litwy odbywa się spotkanie szefów europejskich NOK, z udziałem Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego. W przeddzień zebrania delegacja Izby złożyła kwiaty na grobie Jana Żarnowskiego, Prezesa NIK w latach 1921 - 1926, którego ciało spoczęło w Wilnie na cmentarzu Stara Rossa.

więcej treści z artykułu: Szefowie europejskich NOK na zebraniu Komitetu Kontaktowego

Przeczytaj treść ponownie