Wyszukane artykuły - "Komitet Kontaktowy"


Artykuły (5):

Komitet Kontaktowy zakończony. Deklaracja przyjęta

Zakończyło się dwudniowe posiedzenie Komitetu Kontaktowego Unii Europejskiej w Warszawie. Komitet, w skład którego wchodzi 28 szefów organów kontroli, a któremu przewodniczył prezes polskiej NIK, przyjął na posiedzeniu Deklarację nt. wykorzystania nowoczesnych technologii w kontrolach. Deklaracja Warszawska to ważny element przygotowania się kontrolerów do wyzwań współczesnej cyberprzestrzeni.

więcej treści z artykułu: Komitet Kontaktowy zakończony. Deklaracja przyjęta

Prezydenckie uznanie dla NIK i najwyższych organów kontroli państw UE

Prezydent Andrzej Duda przyjął prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) Unii Europejskiej. Tworzą oni Komitet Kontaktowy, który obraduje w Warszawie. Zwracając się do zebranych Prezydent powiedział, że Najwyższa Izba Kontroli odegrała niezwykle doniosłą rolę w budowaniu Polski jako państwa, które oparte jest na tych samych standardach na jakich funkcjonują państwa demokratyczne, państwa zachodniej Europy. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski dziękując prezydentowi za spotkanie stwierdził, że czasami dyskusje budzi już sama kwestia podjęcia konkretnej kontroli. - My jako prezesi NOK-ów się z tym nie zgadzamy. Już Platon mówił, ze życie niekontrolowane jest bezwartościowe i ta myśl utrzymuje się przez wieki – przytoczył Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Prezydenckie uznanie dla NIK i najwyższych organów kontroli państw UE

Najważniejsze spotkanie w roku

Warszawa gości 28 szefów najwyższych organów kontroli (NOK) Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, którzy tworzą Komitet Kontaktowy. W obradach biorą udział też prezesi pięciu NOK-ów z krajów aspirujących do UE. Obecnie Komitetowi przewodniczy Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Motywem przewodnim spotkania są wyzwania i możliwości dla NOK-ów UE, które niesie za sobą cyfryzacja. Uczestników zebrania Komitetu Kontaktowego przyjął Prezydent RP Andrzej Duda.

więcej treści z artykułu: Najważniejsze spotkanie w roku

Prezes NIK przewodniczącym Komitetu Kontaktowego organów kontroli UE

Rokroczne zebranie Komitetu Kontaktowego organów kontroli Unii Europejskiej to najważniejsze zgromadzenie szefów najwyższych organów kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej (28 państw) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO). Obecne spotkanie odbywa się w Chorwacji. Przez najbliższy rok, temu niezwykle prestiżowemu gremium będzie przewodniczył prezes polskiej Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Już w przyszłym roku gospodarzem tego spotkania będzie Warszawa, a obrady będą prowadzone w siedzibie Izby.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK przewodniczącym Komitetu Kontaktowego organów kontroli UE

Szefowie europejskich NOK na zebraniu Komitetu Kontaktowego

Nowe zarządzanie gospodarcze w UE oraz rola i zadania najwyższych organów kontroli w tym zakresie to główne tematy tegorocznego zebrania Komitetu Kontaktowego. 10 i 11 października w stolicy Litwy odbywa się spotkanie szefów europejskich NOK, z udziałem Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego. W przeddzień zebrania delegacja Izby złożyła kwiaty na grobie Jana Żarnowskiego, Prezesa NIK w latach 1921 - 1926, którego ciało spoczęło w Wilnie na cmentarzu Stara Rossa.

więcej treści z artykułu: Szefowie europejskich NOK na zebraniu Komitetu Kontaktowego

Przeczytaj treść ponownie