Wyszukane artykuły - "Kraków"


Artykuły (1):

Jednolity Plik Kontrolny, czyli jak radzimy sobie z nowymi obowiązkami?

Polska należy do grona krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Aby zapobiegać wyłudzaniu zwrotów podatku od towarów i usług, wciąż podejmowanych jest szereg działań, zmierzających m.in. do zbudowania skuteczniejszego systemu zarządzania i kontroli w zakresie podatku VAT, efektywnego typowania przestępczych łańcuchów transakcji oraz eliminowania procederu wystawiania fikcyjnych faktur. W uszczelnieniu systemu VAT miały pomóc przepisy wprowadzające m.in. comiesięczny obowiązek przesyłania przez podatnika - bez wezwania organu podatkowego - informacji o prowadzonej ewidencji w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jak przedsiębiorcy postrzegają nowe obowiązki dostosowania ewidencji podatkowej do ustawowych wymogów w zakresie JPK – postanowiła sprawdzić Najwyższa Izba Kontroli.

więcej treści z artykułu: Jednolity Plik Kontrolny, czyli jak radzimy sobie z nowymi obowiązkami?

Przeczytaj treść ponownie