Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Finansów"


Artykuły (41):

Jak NIK plik kontrolowała

Jednolity Plik Kontrolny (JPK), nowe narzędzie uszczelniające system podatkowy, w okresie jego wdrażania był stosowany na zbyt małą skalę. Tam, gdzie został wykorzystany, praca Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) stała się sprawniejsza.

więcej treści z artykułu: Jak NIK plik kontrolowała

Jak minister czuwał nad VAT-em

Nadzór Ministra Finansów w latach 2007–2015 był systematyczny, ale za mało skuteczny i nie zdołał zapobiec gwałtownemu wzrostowi luki VAT. Dopiero rozwiązania przyjęte w latach 2016–2018 uszczelniły system podatkowy. Prace w zakresie przygotowania oraz wykorzystania nowoczesnych narządzi muszą być kontynuowane, by jeszcze usprawnić oraz przyśpieszyć reakcję na rozpoznane zagrożenia.

więcej treści z artykułu: Jak minister czuwał nad VAT-em

Wyższe dochody z VAT

NIK o przeciwdziałaniu wyłudzeniom podatku VAT

więcej treści z artykułu: Wyższe dochody z VAT

Przeczytaj treść ponownie