Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Obrony Narodowej"


Artykuły (17):

Czy proobronni nas obronią?

NIK o współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej z organizacjami proobronnymi

więcej treści z artykułu: Czy proobronni nas obronią?

NIK o gospodarowaniu mieniem w jednostkach wojskowych

Choć z budżetu państwa przeznacza się na wojsko z roku na rok coraz więcej pieniędzy, to jednak program modernizacji polskiej armii nie przyspiesza. Skontrolowanym jednostkom wojskowym brakowało sprzętu i wyposażenia, znaczna jego część była przestarzała, a wymiana na nowy przebiegała zbyt wolno, co negatywnie wpływało na utrzymanie pełnej zdolności bojowej jednostek wojskowych. NIK alarmuje, że 1/5 wojskowych budynków wymaga poważnych remontów lub wyłączono je z użytkowania, gdyż stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Ponad połowa garnizonów podległych Dowództwu Generalnemu Rodzaju Sił Zbrojnych nie posiada czynnych strzelnic umożliwiających żołnierzom przeprowadzenie szkolenia. Izba zwraca także uwagę, że mienie wojskowe nie jest należycie chronione, w konsekwencji zmiany wymaga sposób jego ochrony.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu mieniem w jednostkach wojskowych

NIK o budowaniu i funkcjonowaniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Konsolidacja sektora przemysłu obronnego w strukturze nowego podmiotu gospodarczego - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. - nie została poprzedzona rzetelnymi analizami systemowymi. Jedynym celem procesu była koncentracja kapitału, bez określenia planu konsolidacji spółek wniesionych do Grupy i wynikających z tego potencjalnych korzyści. Mimo upływu trzech lat od jej utworzenia nie została przedstawiona ostateczna wizja funkcjonowania Grupy i nadal nie wdrożono jej strategii. Wciąż nie są osiągane korzyści dla Sił Zbrojnych RP w postaci dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz usprawnienia procesu modernizacji polskiej armii.

więcej treści z artykułu: NIK o budowaniu i funkcjonowaniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Święto Wojska Polskiego

Wiceprezes NIK Wojciech Kutyła wziął udział w obchodach Święta Wojska Polskiego. Punktem kulminacyjnym uroczystości była defilada w Alejach Ujazdowskich. Przeglądu żołnierzy i sprzętu wojskowego dokonał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda.

więcej treści z artykułu: Święto Wojska Polskiego

NIK o wsparciu sił NATO w trakcie ćwiczeń na terytorium RP

Polska dobrze wywiązywała się z roli państwa-gospodarza w trakcie badanych ćwiczeń wojsk sojuszniczych, a Minister Obrony Narodowej zapewnił odpowiednie warunki do ich realizacji w ramach systemu Host Nation Support (HNS). W związku z rosnącą obecnością wojsk NATO w naszym kraju, NIK dostrzega potrzebę doskonalenia systemu HNS. Konieczne jest uregulowanie zakresu pomocy cywilnej i wojskowej udzielanej przez Polskę i zagwarantowanie Ministrowi narzędzi prawnych do koordynowania HNS w czasie pokoju i kryzysu wynikających z umów międzynarodowych. Należy także rozszerzyć kompetencje Pełnomocnika ds. HNS do sprawowanie tej funkcji. Istotnym problemem jest także rozliczanie udzielonego wsparcia wojskom sojuszniczym – jak ustaliła NIK na koniec 2015 r. zaległe należności z tego tytułu wyniosły ogółem ponad 30 mln zł.

więcej treści z artykułu: NIK o wsparciu sił NATO w trakcie ćwiczeń na terytorium RP

NIK o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni nie jest w Polsce właściwie chronione. Nie podjęto dotąd spójnych i systemowych działań w zakresie monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom występującym w cyberprzestrzeni. Aktywność państwa paraliżował przede wszystkim brak jednego ośrodka decyzyjnego, koordynującego działania innych instytucji publicznych oraz bierne oczekiwanie na rozwiązania, które w tym obszarze ma zaproponować Unia Europejska.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni

NIK o projektach Polskiego Holdingu Obronnego

Projekty badawcze realizowane przez Polski Holding Obronny mają szansę przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski. NIK stwierdziła jednak, że część projektów Holdingu, które uzyskały wsparcie z Ministerstwa Skarbu Państwa, nie miało rekomendacji ze strony MON, co zmniejsza ich szansę na wykorzystanie przez armię. Holding wydawał też pieniądze ze wsparcia niezgodnie z ich przeznaczeniem np. na odprawy dla pracowników albo na uregulowanie podatków.

więcej treści z artykułu: NIK o projektach Polskiego Holdingu Obronnego

NIK o Wojskach Specjalnych

NIK zakończyła trwającą od maja do grudnia 2013 roku kontrolę wojsk specjalnych. Izba pozytywnie ocenia zdolność tego rodzaju sił zbrojnych do prowadzenia działań operacyjnych.

więcej treści z artykułu: NIK o Wojskach Specjalnych

Przeczytaj treść ponownie