Wyszukane artykuły - "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego"


Artykuły (2):

NIK o programach aktywizacji zawodowej dla zwalnianych lub zagrożonych utratą pracy nauczycieli

Realizacja programów aktywizacji zawodowej nie poprawiła znacząco sytuacji zwalnianych nauczycieli na rynku pracy. Pomoc okazała się mało skuteczna, przede wszystkim dlatego, że w znacznym stopniu objęła osoby niezagrożone bezpośrednio utratą pracy, a nawet takie, które z systemem oświaty miały jedynie związek okazjonalny. W efekcie zaledwie kilkanaście procent uczestników programów wsparcia podjęło nową pracę poza sektorem oświaty.

więcej treści z artykułu: NIK o programach aktywizacji zawodowej dla zwalnianych lub zagrożonych utratą pracy nauczycieli

NIK o realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w pierwszych trzech latach jego funkcjonowania (2007-2009). Skontrolowano Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucje Zarządzające i Pośredniczące odpowiedzialne za monitorowanie i zarządzanie Programem, oraz 20 jednostek w pięciu województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Przeczytaj treść ponownie