Wyszukane artykuły - "NATO"


Artykuły (7):

NIK na obradach w Kwaterze Głównej NATO

Przedstawiciele najwyższych organów kontroli państw członkowskich NATO zapoznali się z rocznym raportem z działalności Międzynarodowej Rady Audytorów NATO (IBAN). Obrady odbywały się w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Jednym z najważniejszych omawianych zagadnień była m.in. kontrola wykonania zadań. W 2019 roku, corocznemu spotkaniu organów kontroli w NATO, będzie przewodniczyła polska NIK.

więcej treści z artykułu: NIK na obradach w Kwaterze Głównej NATO

NIK o wsparciu sił NATO w trakcie ćwiczeń na terytorium RP

Polska dobrze wywiązywała się z roli państwa-gospodarza w trakcie badanych ćwiczeń wojsk sojuszniczych, a Minister Obrony Narodowej zapewnił odpowiednie warunki do ich realizacji w ramach systemu Host Nation Support (HNS). W związku z rosnącą obecnością wojsk NATO w naszym kraju, NIK dostrzega potrzebę doskonalenia systemu HNS. Konieczne jest uregulowanie zakresu pomocy cywilnej i wojskowej udzielanej przez Polskę i zagwarantowanie Ministrowi narzędzi prawnych do koordynowania HNS w czasie pokoju i kryzysu wynikających z umów międzynarodowych. Należy także rozszerzyć kompetencje Pełnomocnika ds. HNS do sprawowanie tej funkcji. Istotnym problemem jest także rozliczanie udzielonego wsparcia wojskom sojuszniczym – jak ustaliła NIK na koniec 2015 r. zaległe należności z tego tytułu wyniosły ogółem ponad 30 mln zł.

więcej treści z artykułu: NIK o wsparciu sił NATO w trakcie ćwiczeń na terytorium RP

Jak NIK pomogła wzmocnić audyt w NATO

W ramach współpracy międzynarodowej NIK pomogła w zeszłym roku w usprawnieniu systemu kontroli finansowej w NATO. Przeprowadzony w tym celu przegląd partnerski był przedsięwzięciem bez precedensu. O pionierskiej misji kontrolerów opowiada szef polskiego zespołu Wiesław Kurzyca.

więcej treści z artykułu: Jak NIK pomogła wzmocnić audyt w NATO

NIK sprawdziła jakość kontroli w NATO

Zakończył się koordynowany przez NIK przegląd partnerski Międzynarodowej Rady Audytorów NATO. Po raz pierwszy audytor Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego zwrócił się z prośbą do zewnętrznej instytucji o sprawdzenie poziomu swojej pracy. Dzisiaj prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował raport w kwaterze głównej NATO.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdziła jakość kontroli w NATO

NIK sprawdzi, jak kontrolowane jest NATO

NIK będzie koordynowała przegląd partnerski Międzynarodowej Rady Audytorów NATO – IBAN (ang. International Board of Auditors for NATO) – instytucji odpowiedzialnej za kontrolowanie NATO. NIK zbada IBAN wspólnie z Trybunałem Obrachunkowym Hiszpanii. Porozumienie w tej sprawie podpisali Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz przewodniczący IBAN Charilaos Charisis w obecności wiceministra obrony narodowej Czesława Mroczka. NIK poinformowała, że dotychczasowe inwestycje NATO w Polsce, realizowane przez MON, zostały ocenione pozytywnie.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdzi, jak kontrolowane jest NATO

NIK o profesjonalizacji armii

NIK pozytywnie oceniła proces profesjonalizacji polskiej armii. Co prawda pod koniec 2010 roku występowały niedobory kadrowe, jednak już w 2011 r. uzupełniono braki i wypełniono normy etatowe. Podstawy do zbudowania nowoczesnej armii zostały stworzone. Teraz przed wojskiem kolejne wyzwania: szkolenie żołnierzy, wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt oraz poprawa funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych.

więcej treści z artykułu: NIK o profesjonalizacji armii

NIK o inwestycjach w MON

Wieloletnie opóźnienia, nieskuteczny nadzór nad wykonawcami, zaniedbania w procesie przygotowawczym – tak można podsumować realizację czterech spośród sześciu istotnych projektów „Programu inwestycyjnego NATO w dziedzinie bezpieczeństwa”. NIK wykazała, że w każdym z nich poważnie przekroczono planowane koszty, w skrajnym przypadku nawet je podwajając.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestycjach w MON

Przeczytaj treść ponownie