Wyszukane artykuły - "Polska Akademia Nauk"


Artykuły (4):

Spółki celowe – bez celu

Spółki tworzone przez jednostki naukowe nie sprawdziły się dotychczas jako skuteczne narzędzie pozwalające na transfer wyników badań naukowych lub prac rozwojowych do gospodarki – ocenia NIK. Mimo nakładów finansowych efekty ich prac są mizerne, a przychody znikome, uzyskiwane głównie z usług doradczych czy szkoleniowych. Spółki generalnie nie otrzymują wyników prac badawczych, które mogłyby podlegać komercjalizacji. Takie uwarunkowania ograniczają więc możliwość osiągnięcia celu, dla którego spółki zostały utworzone – zauważa NIK.

więcej treści z artykułu: Spółki celowe – bez celu

NIK o instytutach badawczych

Skontrolowane instytuty badawcze nie wykorzystywały w pełni swojego potencjału badawczego. W znikomym stopniu prowadziły działalność wdrożeniową, która jest ich ustawowym obowiązkiem. Choć liczba opatentowanych wynalazków wzrosła dwukrotnie, nie przełożyło się to na analogiczny wzrost ich wykorzystania – jedynie 20 proc. z nich znalazło zastosowanie w praktyce. Tymczasem w krajach o wysokim stopniu rozwoju za nieefektywne uważa się mniejsze niż 50 proc. wykorzystanie uzyskanych patentów. NIK zwraca również uwagę, że tylko 5 proc. zdobytych patentów stanowiły patenty zagraniczne, które są szczególnie ważne dla gospodarki.

więcej treści z artykułu: NIK o instytutach badawczych

Gospodarowanie wybranymi składnikami majątku trwałego PAN

Kancelaria Polskiej Akademii Nauk, która zarządza majątkiem PAN, nie zna dokładnej liczby ani wartości swych nieruchomości. NIK negatywnie ocenia gospodarowanie ziemią i budynkami przez PAN. Szczególnie źle wygląda sprawa działki przy ul. Jazgarzewskiej 17 w Warszawie. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości przez PAN nastąpiła pomimo braku zgody i bez wiedzy Ministra Skarbu Państwa.

więcej treści z artykułu: Gospodarowanie wybranymi składnikami majątku trwałego PAN

Przeczytaj treść ponownie