Wyszukane artykuły - "Polskie Radio"


Artykuły (2):

NIK o cyfryzacji radia

Cyfryzację radia rozpoczęto bez kompleksowej strategii. Obecnie wciąż brakuje precyzyjnych terminów i jasno określonych źródeł finansowania. Na razie sygnału analogowego – podobnie, jak w całej Europie – nie wyłączono, więc część stacji nadaje programy w obu technologiach: analogowej i cyfrowej jednocześnie, ponosząc podwójne koszty. NIK zwraca uwagę, że jednym z warunków powodzenia cyfryzacji będzie cenowa dostępność nowoczesnych odbiorników radiowych.

więcej treści z artykułu: NIK o cyfryzacji radia

NIK o Polskim Radiu w latach 2007-2010

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie doprowadzenie do pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Polskiego Radia w latach 2007 - 2009, głównie na skutek spadku przychodów i zmniejszenia rentowności sprzedaży. Izba odnotowuje, że w roku 2010 nastąpiła poprawa wskaźników ekonomicznych, dzięki zwiększeniu przychodów i redukcji kosztów.

więcej treści z artykułu: NIK o Polskim Radiu w latach 2007-2010

Przeczytaj treść ponownie