Wyszukane artykuły - "Prezes NIK"


Artykuły (54):

38. rocznica stanu wojennego

Prezes NIK Marian Banaś złożył kwiaty na grobach kapelana Solidarności bł. ks. Jerzego Popiełuszki, premiera Jana Olszewskiego i Kornela Morawieckiego założyciela Solidarności Walczącej. Uroczystość odbyła się w 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W wyniku represji zginęło, według różnych szacunków od 50 do 100 osób, ponad 10 tys. zostało internowanych.

więcej treści z artykułu: 38. rocznica stanu wojennego

Prezes NIK udekorowany z okazji 40-lecia Konfederacji Polski Niepodległej

Uroczystość udekorowania prezesa Mariana Banasia symbolicznym Krzyżem „Zasłużony dla KPN” odbyła się 12 grudnia br. w siedzibie NIK w Warszawie. Członkowie zarządu Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego (IHOO), Zbigniew Andrzej Adamczyk i Krzysztof Lancman, przekazali w uzasadnieniu, że Krzyż to forma upamiętnienia tego, „co Pan robił w tych trudnych latach, co Polska jest Panu winna” i wyrazili uznanie „dla Pana działalności w tamtym czasie i w czasach obecnych”.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK udekorowany z okazji 40-lecia Konfederacji Polski Niepodległej

Nowi wiceprezesi Najwyższej Izby Kontroli

W środę, 27 listopada Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła Tadeuszowi Dziubie oraz Markowi Opiole akty powołania na stanowiska wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: Nowi wiceprezesi Najwyższej Izby Kontroli

NIK ma nowego Prezesa

Marian Banaś został powołany na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Prezes Izby przed Sejmem złożył przysięgę następującej treści: Obejmując stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a powierzone mi obowiązki będę wypełniał bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg.

więcej treści z artykułu: NIK ma nowego Prezesa

NIK gościem Szkoły Liderów

Bogate doświadczenie NIK wynikające z setek przeprowadzonych kontroli jest chętnie wykorzystywane zarówno przez urzędników, jak i przez środowiska akademickie. O organizacji urzędów, o tym jak unikać błędów i jak dzięki temu być dobrym lokalnym liderem mówił prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podczas spotkania z uczestnikami programu Szkoła Liderów Miasta Zgierza. Spotkanie zainaugurowało dwudniowe wizyty studyjne i warsztaty w mieście.

więcej treści z artykułu: NIK gościem Szkoły Liderów

Szef NIK na spotkaniu liderów samorządów i finansów

Prezes Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w XV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów. Dwudniowe wydarzenie przyciągnęło 1300 uczestników: skarbników, sekretarzy, radnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO i mediów. Uczestnicy debatowali o rozwoju mieszkalnictwa, rewitalizacji terenów gminnych, polityce transportowej oraz kluczowych zadaniach w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

więcej treści z artykułu: Szef NIK na spotkaniu liderów samorządów i finansów

Sprawozdanie z działalności NIK w 2016 r.

Na posiedzeniu plenarnym Sejmu Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił posłankom i posłom sprawozdanie z działalności NIK w 2016 roku. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2016 r. łącznie 2263 kontrole jednostkowe, którymi objęto 1869 podmiotów. Kontrolowane instytucje wdrożyły lub zdecydowały o wdrożeniu ponad 3100 wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych. W 2016 r. Izba sformułowała 125 wniosków de lege ferenda, z czego 87 odnosiło się do zmian regulacji ustawowych, a 38 do zmian przepisów rozporządzeń.

więcej treści z artykułu: Sprawozdanie z działalności NIK w 2016 r.

Sukces NIK, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wiceprzewodniczącym EUROSAI

Kongres EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) to odbywające się raz na trzy lata zgromadzenie szefów 50 izb kontroli, urzędów oraz trybunałów obrachunkowych (odpowiedników polskiej NIK) z całej Europy oraz Izraela, Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii, Kazachstanu, Turcji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

więcej treści z artykułu: Sukces NIK, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wiceprzewodniczącym EUROSAI

Prezes ETO: „Najwyższa Izba Kontroli to ikona”

- Najwyższa Izba Kontroli jest znana i szanowana w Europie i poza nią ze względu na doskonałe raporty, doświadczenie, bagaż fachowej wiedzy, a wreszcie historię sięgającą niemal stu lat – powiedział podczas konferencji prasowej w NIK Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne

więcej treści z artykułu: Prezes ETO: „Najwyższa Izba Kontroli to ikona”

Przeczytaj treść ponownie