Wyszukane artykuły - "Rada do Spraw Ochrony Zwierząt"


Artykuły (9):

Spotkanie ETO z Radą do Spraw Ochrony Zwierząt

W ramach współpracy Najwyższej Izby Kontroli i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, członek ETO Janusz Wojciechowski spotkał się z Radą do Spraw Ochrony Zwierząt, powołaną przez Prezesa NIK. Działania Rady na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt pokrywają się z zamierzeniami, jakie zostały przyjęte przez ETO w planie pracy na 2017 r. Po raz pierwszy w 40-letniej historii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego podjęta zostanie kontrola ściśle dotycząca ochrony zwierząt.

więcej treści z artykułu: Spotkanie ETO z Radą do Spraw Ochrony Zwierząt

Dobre i złe praktyki w obszarze zapobiegania bezdomności zwierząt [konferencja]

Nie uda się rozwiązać problemu bezdomności zwierząt, poprzestając na wyłapywaniu zwierząt bezdomnych i prowadzeniu schronisk. Obok tego konieczne są kompleksowe i wielokierunkowe działania, dotyczące m.in. znakowania i rejestrowania psów i kotów, upowszechniania zabiegów kastracji lub sterylizacji zwierząt oraz edukacji społeczeństwa – takie wnioski płyną ze wspólnej konferencji MSWiA, Wojewody Mazowieckiego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz NIK.

więcej treści z artykułu: Dobre i złe praktyki w obszarze zapobiegania bezdomności zwierząt [konferencja]

Spotkanie Prezesa ETO z Radą ds. Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt

Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) Klaus-Heiner Lehne i polski przedstawiciel w ETO, Janusz Wojciechowski spotkali się z członkami Rady do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt, powołanej w 2015 r. przez prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego. Przedstawiono działania Rady na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt oraz listę wdrożonych już oraz proponowanych przez Radę zmian w prawie.

więcej treści z artykułu: Spotkanie Prezesa ETO z Radą ds. Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt

Dobre i złe praktyki w ochronie zwierząt

Podczas konferencji zorganizowanej dla samorządowców z województwa łódzkiego prezes NIK zaprezentował dobre i złe praktyki towarzyszące realizowaniu przez gminy opieki nad bezdomnymi zwierzętami. To kolejne z cyklu 16 spotkań dla władz samorządowych, które NIK organizuje wraz z poszczególnymi urzędami wojewódzkimi w całej Polsce.

więcej treści z artykułu: Dobre i złe praktyki w ochronie zwierząt

Jak traktowane są zwierzęta gospodarskie

NIK sprawdzi, jak funkcjonuje nadzór nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich. Kontrolę poprzedził zorganizowany przez Izbę panel ekspertów. Przedstawiciele organizacji społecznych oraz państwowych inspekcji dyskutowali o skuteczności przyjętych w polskim prawie rozwiązań.

więcej treści z artykułu: Jak traktowane są zwierzęta gospodarskie

NIK o dofinansowywaniu sterylizacji zwierząt

NIK postuluje jednoznaczne dopuszczenie możliwości częściowego lub całkowitego finansowania przez gminy kastracji lub sterylizacji zwierząt domowych posiadających właścicieli, przy pełnym poszanowaniu praw tych właścicieli. Stanowisko Izby w tej sprawie na posiedzeniu Rady do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt przedstawił Prezes NIK. Aktualnie ustawa o ochronie zwierząt zobowiązuje gminy do obligatoryjnej kastracji albo sterylizacji tylko zwierząt w schroniskach.

więcej treści z artykułu: NIK o dofinansowywaniu sterylizacji zwierząt

Jak poprawić sytuację bezdomnych zwierząt

Czipowanie, promocja adopcji oraz kontrola nad wszelkiego rodzaju przytuliskami – to według Wandy Dejnarowicz, wieloletniej dyrektor schroniska Na Paluchu, klucz do poprawy losu bezpańskich zwierząt. Jej recepta jest zbieżna z propozycjami wysuwanymi od wielu miesięcy przez NIK.

więcej treści z artykułu: Jak poprawić sytuację bezdomnych zwierząt

Konferencja NIK o stanie ochrony zwierząt w Polsce

W auli SGGW zorganizowana została konferencja na temat stanu ochrony zwierząt w Polsce. Celem konferencji było zdiagnozowanie sytuacji i sformułowanie wniosków służących poprawie ich ochrony. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele organów administracji rządowej (ministrowie z MEN i MAiC) i samorządowej oraz organizacji pozarządowych.

więcej treści z artykułu: Konferencja NIK o stanie ochrony zwierząt w Polsce

Eksperci pomogą NIK w kontrolach dotyczących ochrony zwierząt

W NIK rozpoczęła funkcjonowanie Rada do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt. Powołany przez Prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego zespół ma pełnić w Najwyższej Izbie Kontroli funkcję doradczą.

więcej treści z artykułu: Eksperci pomogą NIK w kontrolach dotyczących ochrony zwierząt

Przeczytaj treść ponownie