Wyszukane artykuły - "Służba Celna"


Artykuły (9):

ETO w NIK o unijnych kontrolach celnych i ekologii w rolnictwie

Poważne uchybienia i luki w unijnych kontrolach celnych wskazują na to, że nie są one przeprowadzane skutecznie – stwierdzono w najnowszym sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Wpływa to negatywnie na finanse UE – przypomniał polski członek ETO, Janusz Wojciechowski, który oprócz raportu o unijnych kontrolach celnych zaprezentował w NIK także ustalenia nt. skuteczności polityki zazieleniania.

więcej treści z artykułu: ETO w NIK o unijnych kontrolach celnych i ekologii w rolnictwie

NIK o ograniczaniu szarej strefy w gospodarce

Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski. Jest nie tylko problemem dla budżetu państwa, ale stanowi także jedno z największych zagrożeń dla legalnie działających przedsiębiorstw. Minister Finansów zainicjował wprowadzenie regulacji prawnych, nakierowanych bezpośrednio na zwalczanie szarej strefy w gospodarce, w szczególności w obszarze paliw, alkoholu, wyrobów tytoniowych i gier hazardowych.

więcej treści z artykułu: NIK o ograniczaniu szarej strefy w gospodarce

NIK o organizacji i finansowaniu przejść granicznych

Utrzymanie przejść granicznych może być tańsze i bardziej efektywne. Aby to osiągnąć potrzebna jest zmiana systemu finansowania i utrzymania tych przejść. Zdaniem NIK służby graniczne powinny kupować i zapewniać utrzymanie sprzętu kontrolnego we własnym zakresie i z własnych środków, bez obowiązkowego angażowania wojewodów. Pozwoliłoby to skrócić proces zakupów i zapewnić ich zgodność z oczekiwaniami służb. W ocenie Izby zarówno Służba Celna jak i Straż Graniczna organizacyjnie są przygotowane do przejęcia takiego obowiązku.

więcej treści z artykułu: NIK o organizacji i finansowaniu przejść granicznych

NIK o zakładach wzajemnych

Służba celna nie jest w stanie zapobiec nielegalnemu urządzaniu oraz reklamowaniu zakładów wzajemnych przez firmy bukmacherskie, których siedziby znajdują się poza granicami Polski. Brak skutecznych form ścigania nielegalnie działających firm bukmacherskich sprawia, że ich liczba wzrosła prawie dwukrotnie. Służba celna prowadzi skuteczny nadzór jedynie nad firmami legalnie działającymi, które organizują zakłady wzajemne na podstawie udzielonych zezwoleń.

więcej treści z artykułu: NIK o zakładach wzajemnych

NIK o opodatkowaniu akcyzą wyrobów alkoholowych

Dochody z podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych przynoszą rocznie budżetowi państwa ponad 10 mld złotych. Wprowadzone przez Ministra Finansów zmiany w regulacjach prawnych idą, zdaniem NIK, w dobrym kierunku i lepiej chronią polski rynek przed obrotem skażonym alkoholem. Natychmiastowej poprawy wymaga jednak egzekucja zaległości w podatku akcyzowym, która obecnie kształtuje się na bardzo niskim poziomie.

więcej treści z artykułu: NIK o opodatkowaniu akcyzą wyrobów alkoholowych

NIK o spirytusie

Ponad 2,8 miliarda złotych stracił Skarb Państwa, bo Urząd Celny w Przemyślu nie naliczał akcyzy od sprowadzanego z Ukrainy alkoholu etylowego. Alkohol (ponad 94%) zawarty był w płynach do spryskiwaczy samochodowych. Był on skażony łatwą do usunięcia substancją. Po jej wytrąceniu mógł zostać użyty do nielegalnej produkcji napojów alkoholowych. Najwyższa Izba Kontroli skierowała już sprawę do prokuratury.

więcej treści z artykułu: NIK o spirytusie

NIK o hazardzie

Nadzór nad rynkiem gier, do listopada 2009 r., był rozproszony i nieskuteczny. Prowadzące go organy koncentrowały się przede wszystkim na niektórych aspektach formalnej kontroli dokumentów. Ministerstwo Finansów i izby skarbowe w niewielkim stopniu sprawdzały, czy spełniane były warunki wynikające z zezwoleń i przepisów prawa dotyczącego gier losowych.

więcej treści z artykułu: NIK o hazardzie

Dofinansowanie ulgowych przejazdów w komunikacji autobusowej

Przewoźnicy autobusowi otrzymywali nienależne dopłaty, bo urzędy marszałkowskie nie weryfikowały prawidłowo ich wniosków o dofinansowanie ulgowych przejazdów. Tylko w trzech województwach Skarb Państwa stracił w okresie 2007-2009 (I kwartał) z tego powodu ponad 1 mln zł.

więcej treści z artykułu: Dofinansowanie ulgowych przejazdów w komunikacji autobusowej

NIK o celnikach

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli stan organizacji i wyposażenia granicznych jednostek Służby Celnej zapewnia zdolność tych jednostek do realizacji obowiązków wynikających z członkostwa Polski w UE, w tym z przystąpienia do Układu z Schengen.

więcej treści z artykułu: NIK o celnikach

Przeczytaj treść ponownie