Wyszukane artykuły - "Służba Ochrony Państwa"


Artykuły (2):

Służba Ochrony Państwa pod lupą NIK

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzy się działalności m. in. Służby Ochrony Państwa, formacji powstałej 1 lutego 2018 r. w miejsce Biura Ochrony Rządu. SOP powołana jest do chronienia najważniejszych osób w państwie. Kontrola rozpocznie się w czerwcu, we wszystkich służbach podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji.

więcej treści z artykułu: Służba Ochrony Państwa pod lupą NIK

Przeczytaj treść ponownie