Wyszukane artykuły - "Sejm RP"


Artykuły (8):

Prezes NIK w Sejmie o elektrowniach wiatrowych

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury prezes NIK przedstawił wyniki kontroli dotyczących elektrowni wiatrowych w Polsce. Krzysztof Kwiatkowski szczególny nacisk położył na analizę zabezpieczenia interesów społecznych w procesie lokalizacji i budowy wiatraków.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK w Sejmie o elektrowniach wiatrowych

Raport o bezpieczeństwie ruchu w Sejmie

Posłowie ze wszystkich klubów poparli wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Wyniki siedmiu kontroli zebrane w jednym raporcie przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Nad wnioskami pokontrolnymi pracują już komisje sejmowe.

więcej treści z artykułu: Raport o bezpieczeństwie ruchu w Sejmie

Prezes NIK o działalności Izby w 2013 roku

W 2013 roku dzięki działaniom naprawczym podjętym po kontrolach NIK uzyskano ponad 190 milionów złotych realnych korzyści finansowych. Podczas swoich kontroli ujawniliśmy także ponad 2,5 mld publicznych pieniędzy, wydatkowanych z naruszeniem prawa - mówił Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, prezentując w Sejmie Sprawozdanie z działalności Izby. Prezes Kwiatkowski przedstawił także pierwsze efekty przyjętych priorytetów pracy Izby - zintensyfikowania prac nad realizacją wniosków de lege ferenda oraz ściślejszej współpracy NIK z prokuraturą.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o działalności Izby w 2013 roku

Inicjatywa Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski chce wiedzieć, w jakim stopniu Komisja Europejska wykorzystuje wnioski i zalecenia wydawane przez publicznych audytorów z ETO. - Ciekawe byłoby przeniesienie tej inicjatywy na nasz krajowy grunt - komentuje Jacek Uczkiewicz, wiceprezes NIK.

więcej treści z artykułu: Inicjatywa Parlamentu Europejskiego

Posłowie w NIK

NIK gościła posłów z sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Komisja w czasie wyjazdowego posiedzenia wysłuchała w Sali Kolegialnej informacji Prezesa NIK na temat priorytetów pracy Izby.

więcej treści z artykułu: Posłowie w NIK

Informacje o stanie państwa dostarczane Sejmowi przez NIK

Analiza wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej, Opinia w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, wyniki kontroli zleconych przez parlament – to tylko niektóre z dokumentów przedkładanych Sejmowi przez NIK. Dostarczają one posłom informacji o stanie i kondycji państwa, zwłaszcza w sferze finansów publicznych.

więcej treści z artykułu: Informacje o stanie państwa dostarczane Sejmowi przez NIK

De lege ferenda - wnioski legislacyjne NIK

Luki i sprzeczności w obowiązującym prawie, niespójne i niejasne przepisy – takimi spostrzeżeniami kończy się wiele kontroli NIK. Za każdym razem Izba zwraca uwagę na pilną potrzebę usunięcia błędów. W konsekwencji NIK co roku kieruje do ustawodawców kilkadziesiąt wniosków legislacyjnych.

więcej treści z artykułu: De lege ferenda - wnioski legislacyjne NIK

Sejmowe przemówienie Prezesa NIK - ustawa o NIK

Sejmowe przemówienie Prezesa Jacka Jezierskiego w sprawie nowelizacji ustawy o NIK.

Panie Marszałku, Wysoki Sejmie!

Chciałbym wyrazić swój niepokój wobec niektórych przepisów zaproponowanych przy okazji nowelizacji ustawy o NIK. Uważam, że propozycje te mogą zdestabilizować pracę Najwyższej Izby Kontroli i doprowadzić do znaczącego pogorszenia jakości kontroli państwowej. Ucierpi na tym Sejm otrzymując mniej rzetelne wyniki kontroli, ale ucierpią też obywatele, dla których informacje Izby są istotnym źródłem wiedzy o państwie. Nowelizacja ustawy zawiera także szereg ważnych i koniecznych zmian, które nie budzą kontrowersji, dlatego tak istotnym staje się jej poprawienie, by mogła stanowić mocny fundament kontroli państwowej.

więcej treści z artykułu: Sejmowe przemówienie Prezesa NIK - ustawa o NIK

Przeczytaj treść ponownie