Wyszukane artykuły - "Senat"


Artykuły (4):

NIK pomaga Ukrainie, Gruzji i Mołdawii w drodze do UE

NIK zorganizowała międzynarodowe seminarium dla kontrolerów z Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Specjaliści z Polski, a także państw bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, przekazują im wiedzę i doświadczenia dotyczące kontroli funduszy unijnych oraz walki z korupcją. W ten sposób Izba pomaga najwyższym organom kontroli Ukrainy, Gruzji i Mołdawii w dostosowaniu do standardów UE.

więcej treści z artykułu: NIK pomaga Ukrainie, Gruzji i Mołdawii w drodze do UE

W Senacie o ochronie praw i wolności człowieka

O ochronie praw oraz wolności człowieka i obywatela rozmawiali na specjalnej konferencji zorganizowanej w Senacie przedstawiciele administracji publicznej, naukowcy i praktycy. Wspólnie zastanawiano się, czy obecna ochrona jest wystarczająca oraz w jakim stopniu jej założenia mają odzwierciedlenie w praktyce ustrojowej. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski mówił o roli Izby w przestrzeganiu praw i swobód obywatelskich.

więcej treści z artykułu: W Senacie o ochronie praw i wolności człowieka

Kierownictwo NIK z Prezydium Senatu o współpracy

Kolejne kontrole NIK ujawniają mankamenty w obowiązujących przepisach. Izba wspólnie z Senatem chce szybko i skutecznie poprawiać obowiązujące prawo. Prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski wraz z najbliższymi współpracownikami spotkali się w tej sprawie z Prezydium Senatu.

więcej treści z artykułu: Kierownictwo NIK z Prezydium Senatu o współpracy

Prezes NIK w Senacie

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski złożył w Senacie deklarację dotyczącą współpracy NIK przy poprawianiu i uściślaniu obowiązujących w Polsce przepisów.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK w Senacie

Przeczytaj treść ponownie