Wyszukane artykuły - "VAT"


Artykuły (7):

Jak minister czuwał nad VAT-em

Nadzór Ministra Finansów w latach 2007–2015 był systematyczny, ale za mało skuteczny i nie zdołał zapobiec gwałtownemu wzrostowi luki VAT. Dopiero rozwiązania przyjęte w latach 2016–2018 uszczelniły system podatkowy. Prace w zakresie przygotowania oraz wykorzystania nowoczesnych narządzi muszą być kontynuowane, by jeszcze usprawnić oraz przyśpieszyć reakcję na rozpoznane zagrożenia.

więcej treści z artykułu: Jak minister czuwał nad VAT-em

Jednolity Plik Kontrolny, czyli jak radzimy sobie z nowymi obowiązkami?

Polska należy do grona krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Aby zapobiegać wyłudzaniu zwrotów podatku od towarów i usług, wciąż podejmowanych jest szereg działań, zmierzających m.in. do zbudowania skuteczniejszego systemu zarządzania i kontroli w zakresie podatku VAT, efektywnego typowania przestępczych łańcuchów transakcji oraz eliminowania procederu wystawiania fikcyjnych faktur. W uszczelnieniu systemu VAT miały pomóc przepisy wprowadzające m.in. comiesięczny obowiązek przesyłania przez podatnika - bez wezwania organu podatkowego - informacji o prowadzonej ewidencji w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jak przedsiębiorcy postrzegają nowe obowiązki dostosowania ewidencji podatkowej do ustawowych wymogów w zakresie JPK – postanowiła sprawdzić Najwyższa Izba Kontroli.

więcej treści z artykułu: Jednolity Plik Kontrolny, czyli jak radzimy sobie z nowymi obowiązkami?

Wyższe dochody z VAT

NIK o przeciwdziałaniu wyłudzeniom podatku VAT

więcej treści z artykułu: Wyższe dochody z VAT

W Krakowie o rozliczeniach VAT-u - w Polsce i w Niemczech

Pierwszy raz w stolicy Małopolski odbyły się coroczne konsultacje polsko – niemieckie. Gościem prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego był prezes Federalnej Izby Obrachunkowej (Bundesrechnungshof) Kay Scheller. W Krakowie prezesi NIK i BRH podsumowali współpracę Izb oraz omówili i przedstawili wstępne wyniki kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT na rynku usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w Polsce, Czechach i Niemczech.

więcej treści z artykułu: W Krakowie o rozliczeniach VAT-u - w Polsce i w Niemczech

NIK o przeciwdziałaniu wyłudzaniu VAT

Dotychczasowe sposoby przeciwdziałania wyłudzaniu VAT-u na podstawie fikcyjnych faktur okazały się nieskuteczne. Nie pomaga nawet niezwykle trafne typowanie nieuczciwych podmiotów przez organy kontroli skarbowej. Należnych podatków nie udaje się odzyskać, luka podatkowa utrzymuje się na wysokim poziomie, a zamiast przestępców udaje się odnaleźć jedynie tzw. słupy. NIK wskazuje, że konieczne jest pilne wprowadzenie skojarzonych działań, wykorzystujących jednocześnie siłę różnych narzędzi, dobranych przez Ministra Finansów do specyfiki polskiego rynku.

więcej treści z artykułu: NIK o przeciwdziałaniu wyłudzaniu VAT

NIK o kontroli zwalczania oszustw podatkowych

W ocenie NIK organy kontroli skarbowej oraz organy podatkowe nie przeciwdziałały wystarczająco skutecznie oszustwom podatkowym. W badanym okresie nastąpił gwałtowny wzrost uszczupleń VAT, przy jednocześnie niskim poziomie kwot odzyskiwanych z tego tytułu przez Skarb Państwa. NIK odnotowuje jednak, że Minister Finansów podejmował liczne działania zmierzające do zminimalizowania skali oszustw podatkowych, doprowadzając m.in. do zmiany ustawy o VAT.

więcej treści z artykułu: NIK o kontroli zwalczania oszustw podatkowych

NIK o VAT

NIK skontrolowała opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych podatkiem od towarów i usług oraz egzekwowanie zaległości w VAT.

więcej treści z artykułu: NIK o VAT

Przeczytaj treść ponownie