Wyszukane artykuły - "administracja publiczna"


Artykuły (22):

Elegancko ubrana kobieta wyciągająca dłoń do powitania, w tle sylwetki innych osób

Trzy czwarte samorządów źle przeprowadza nabory urzędników. Ustalenia Najwyższej Izby Kontroli wskazują, że większość robi to celowo – świadomie majstruje przy procedurach konkursowych i manipuluje wynikami – tak, by stanowiska dostawali „sami swoi”.

więcej treści z artykułu: Elegancko ubrana kobieta wyciągająca dłoń do powitania, w tle sylwetki innych osób

Udzielanie pomocy poszkodowanym przez tornado

Wielkość pomocy finansowej dla osób poszkodowanych przez tornado była wystarczająca, a zasiłki zostały im wypłacone prawidłowo i rozliczone rzetelnie przez ośrodki pomocy społecznej. Administracja publiczna nie jest jednak wciąż dostatecznie przygotowana do działania w sytuacjach kryzysowych. W czasie kontroli nie dysponowała planami reagowania kryzysowego. Wydarzenia związane z tornadem i akcją ratunkową nie przyczyniły się także do poprawy systemów łączności pomiędzy jednostkami funkcjonującymi w systemie zarządzania kryzysowego.

więcej treści z artykułu: Udzielanie pomocy poszkodowanym przez tornado

Przeczytaj treść ponownie