Wyszukane artykuły - "banki"


Artykuły (11):

NIK o zapewnianiu stabilności sektora bankowego

W czasie wahań na rynkach finansowych w 2008 i 2009 r. sektor bankowy pozostał w Polsce stabilny. Żaden bank nie był zagrożony upadłością ani nie musiał korzystać ze wsparcia ze środków publicznych. To m.in. zasługa Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwa Finansów - ocenia NIK, która kontrolowała te trzy instytucje stojące na straży stabilności sektora bankowego. Izba ma wszakże zastrzeżenia do opóźnionej reakcji KNF na zwiększającą się liczbę i wartość kredytów oraz opcji walutowych oferowanych przez banki przy złagodzonych wymogach wobec klientów.

więcej treści z artykułu: NIK o zapewnianiu stabilności sektora bankowego

Przeczytaj treść ponownie