Wyszukane artykuły - "bezpieczeństwo energetyczne"


Artykuły (32):

NIK o budowie terminalu LNG

Polska wciąż nie może uruchomić gazoportu w Świnoujściu, odbierać dostaw skroplonego gazu i przesyłać go po regazyfikacji do odbiorców, bo spółki GAZ-SYSTEM oraz PLNG, odpowiedzialne za kluczowe działania związane z tą inwestycją, nieprawidłowo realizowały część swoich zadań. Również nadzór nad procesem budowy terminalu LNG ze strony właściwych ministerstw okazał się niewystarczający. W efekcie gazoport w Świnoujściu nie został oddany do użytkowania ani na koniec czerwca 2014 r. (czyli w terminie przyjętym w umowie z głównym wykonawcą), ani też do końca 2014 r. (czyli w terminie wynikającym z aneksu do umowy). Brak skuteczności w terminowej realizacji inwestycji NIK ocenia negatywnie.

więcej treści z artykułu: NIK o budowie terminalu LNG

Czysta energia, nieczyste reguły – debata u Prezydenta RP

Czy zachowanie porządku w krajobrazie i rozwój źródeł energii odnawialnej to wartości nie do pogodzenia? Z tym pytaniem zmierzyli się goście zaproszeni przez Prezydenta RP na debatę „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu”. Wśród nich był prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, który zaapelował o to, by tworzeniu czystej energii towarzyszyły czyste reguły. Ostatnia kontrola NIK pokazała, że jest z tym problem.

więcej treści z artykułu: Czysta energia, nieczyste reguły – debata u Prezydenta RP

NIK o bezpieczeństwie elektroenergetycznych sieci przesyłowych

Polskie elektroenergetyczne sieci przesyłowe (czyli sieci wysokich i najwyższych napięć) są w dobrym stanie. W ostatnich pięciu kontrolowanych latach (2009-2013) nie wystąpiła sytuacja, w której zagrożone byłoby bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. NIK ostrzega jednak, że Polska musi przygotować się na możliwe zagrożenie dostaw energii elektrycznej po 2015 roku. Nie będzie ono jednak spowodowane złym stanem sieci przesyłowych, lecz koniecznością wyłączenia wielu przestarzałych bloków wytwarzających energię oraz prowadzeniem ich remontów.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie elektroenergetycznych sieci przesyłowych

Bezpieczeństwo energetyczne Polski [panel ekspertów]

Najwyższa Izba Kontroli zaprosiła ekspertów, by wspólnie z nimi zastanowić się nad bezpieczeństwem energetycznym państwa. Ilu i jakich inwestycji potrzebuje dziś nasz kraj? Jak regulować rynek, by ustrzec go przed nadwyżkami lub niedoborami energii? I jak radzić sobie z regulacjami forsowanymi przez Unię Europejską?

więcej treści z artykułu: Bezpieczeństwo energetyczne Polski [panel ekspertów]

NIK o poszukiwaniach gazu łupkowego

Najwyższa Izba Kontroli oceniła działania administracji publicznej oraz przedsiębiorców podejmowane w związku z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu łupkowego w Polsce. W okresie objętym kontrolą działalność poszukiwawczo-rozpoznawczą złóż gazu z łupków prowadzono w oparciu o 113 koncesji obejmujących blisko 30 proc. terytorium Polski. Wykonywane przez przedsiębiorców prace geologiczne przebiegały jednak na niewielkiej części udzielonego im obszaru koncesyjnego i niejednokrotnie z opóźnieniem. Przyczyna tak powolnego działania przedsiębiorców wynikała nie tylko ze zmieniającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej, ale również z niewłaściwych działań administracji rządowej.

więcej treści z artykułu: NIK o poszukiwaniach gazu łupkowego

NIK o bezpieczeństwie energetycznym

O kontrolach NIK dotyczących problemów polskiej energetyki mówił na VIII Forum Energetycznym w Sopocie Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, podkreślając, że Polska wykorzystała członkostwo w UE do wzmocnienia swego bezpieczeństwa energetycznego.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie energetycznym

NIK o gazowej sieci przesyłowej

Instytucje odpowiedzialne za rozwój gazowej sieci przesyłowej w Polsce wywiązują się poprawnie z większości swoich zadań. Zastrzeżenia NIK budzą jednak przeciągające się prace nad potrzebnymi regulacjami prawnymi. Mogą one wpłynąć na opóźnienia przy realizacji inwestycji.

więcej treści z artykułu: NIK o gazowej sieci przesyłowej

NIK rozpoczyna audyt poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego

Najwyższa Izba kontroli rozpoczyna audyt dotyczący poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Celem kontroli jest ocena działalności administracji publicznej w związku z poszukiwaniem, wydobyciem i zagospodarowaniem gazu łupkowego.

więcej treści z artykułu: NIK rozpoczyna audyt poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego

Bezpieczeństwo energetyczne państwa

Czy elektrownie i elektrociepłownie utrzymują zapasy paliw na poziomie gwarantującym ciągłość dostaw energii? Czy system gromadzenia rezerw działa bez zarzutu? O wynikach kontroli związanej bezpośrednio z bezpieczeństwem energetycznym kraju opowiada Andrzej Sowiński z Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK.

więcej treści z artykułu: Bezpieczeństwo energetyczne państwa

NIK o zapasach paliw w elektrowniach i elektrociepłowniach

NIK ustaliła, że zapasy paliw utrzymywane są w Polsce na właściwym poziomie, jednak stosowany przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) system kontroli został oceniony negatywnie, bo Urząd kontrolował stan rezerw paliwowych w elektrowniach i elektrociepłowniach, wysyłając ankiety do tych zakładów. Ewentualne kary za brak odpowiedniego zapasu groziły tylko tym przedsiębiorstwom, które same dobrowolnie się do tego przyznały.

więcej treści z artykułu: NIK o zapasach paliw w elektrowniach i elektrociepłowniach

Przeczytaj treść ponownie