Wyszukane artykuły - "bezpieczeństwo energetyczne"


Artykuły (32):

Wyniki kontroli NIK na majowych posiedzeniach komisji sejmowych

Bezpieczeństwo zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny, funkcjonowanie straży miejskich oraz modernizacja Policji - raporty z tych kontroli NIK były tematem majowych posiedzeń komisji sejmowych. Posłowie wysłuchali także informacji o skuteczności postępowań karnych wszczętych w wyniku zawiadomień NIK.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na majowych posiedzeniach komisji sejmowych

NIK o elektroenergetyce

Bezpieczeństwo dostaw energii jest - zdaniem NIK - zagrożone, bo pogarsza się stan techniczny infrastruktury energetycznej. Budowaniu nowych sieci oraz remontom istniejących przeszkadzają biurokratyczne procedury. Istnieje ryzyko, że spółki elektroenergetyczne będą niezdolne do zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw prądu. Takie są konkluzje raportu NIK, która sprawdzała proces restrukturyzacji elektroenergetyki w latach 2005-2008.

więcej treści z artykułu: NIK o elektroenergetyce

Przeczytaj treść ponownie