Wyszukane artykuły - "bezpieczeństwo energetyczne"


Artykuły (32):

NIK o termomodernizacji – efekty są, choć mniejsze niż oczekiwano

Termomodernizacja przeprowadzana z udziałem środków publicznych przez spółdzielnie mieszkaniowe przynosi pozytywne efekty, choć nie w takiej skali, jak oczekiwano. W skontrolowanych spółdzielniach nastąpiło ograniczenie zużycia energii cieplnej. Obniżyły się także koszty ogrzewania budynków mieszkalnych. Jednak oszczędności były niższe niż przewidywano. Wpływ na to miały podwyżki cen energii oraz nierzetelnie sporządzone audyty, które zawyżały spodziewane efekty ekologiczne oraz ekonomiczne.

więcej treści z artykułu: NIK o termomodernizacji – efekty są, choć mniejsze niż oczekiwano

Sukces NIK – do budżetu wracają miliony

W wyniku realizacji wniosku NIK po kontroli dotyczącej projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa, spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne zwróciła do budżetu 3,8 mln złotych.

więcej treści z artykułu: Sukces NIK – do budżetu wracają miliony

Bez emocji i ponad podziałami – w NIK o przyszłości polskiej energetyki

To była jedna z najgorętszych debat w Najwyższej Izbie Kontroli. Zderzyły się argumenty zwolenników odnawialnych źródeł energii z poglądami tych, którzy optują za energią konwencjonalną, pochodzącą głównie z węgla. O stanie polskiej energetyki i wyzwaniach, które przed nią stoją dyskutowali eksperci z branży energetycznej, politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski uważa, że debata nie pozostawiła złudzeń: konieczne są zdecydowane działania, by zapewnić przyszłość polskiej energetyce. ”Zróbmy to jednak bez emocji i ponad podziałami” – powiedział Prezes NIK.

więcej treści z artykułu: Bez emocji i ponad podziałami – w NIK o przyszłości polskiej energetyki

Przyszłość energetyki w Polsce

Przed polską gospodarką stoją ogromne wyzwania związane z cenami prądu, redukcją emisji, coraz trudniej dostępnymi pokładami węgla kamiennego i nieprzystosowaniem sieci przesyłowych do pracy z odnawialnymi źródłami energii. NIK, dostrzegając poważne zagrożenia dla konkurencyjności polskiej gospodarki, organizuje debatę dotyczącą przyszłości energetyki w Polsce.

więcej treści z artykułu: Przyszłość energetyki w Polsce

Energetyka wiatrowa – wciąż niewykorzystana szansa

Najwyższa Izba Kontroli trafnie ujmuje problemy sektora odnawialnych źródeł energii – to stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, skupiającego 90 proc. firm działających na tym rynku. Chociaż technologia wiatrowa mogłaby przyczynić się do trwałego obniżenia cen prądu, to ciągle istnieją poważne bariery hamujące jej rozwój w naszym kraju. Po spotkaniu szefa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego z Zarządem PSEW - na czele z jego Prezesem Januszem Gajowieckim - Izba rozważa ponowną kontrolę tego obszaru w zakresie usuwania barier ograniczających rozwój energii wiatrowej.

więcej treści z artykułu: Energetyka wiatrowa – wciąż niewykorzystana szansa

NIK o realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ)

Planowane w Programie zakończenie budowy i uruchomienie pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce do końca 2024 r. jest nierealne. Zaawansowanie prac wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo uruchomienia jej dopiero po 2030 r. NIK wskazuje na brak realizacji zasadniczych zadań określonych w PPEJ, związanych z przygotowaniem budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Ministrowie Gospodarki, a następnie Energii (w latach 2014-2017) posiadając wystarczające argumenty za rozwojem energetyki jądrowej nie kierowali wniosków do Rady Ministrów o podjęcie strategicznych decyzji w sprawie uruchomienia inwestycji budowy elektrowni jądrowej. Co więcej wskutek sygnalizowanych przez Ministerstwo Energii zmian w koncepcji budowy elektrowni jądrowej, Inwestor ograniczył realizację zadań do badań środowiskowych związanych z wyborem lokalizacji dla elektrowni jądrowej. Konsekwencją ponad pięcioletniego opóźnienia w budowie i uruchomieniu elektrowni jądrowej mogą być duże koszty dla gospodarki naszego kraju związane z koniecznością zakupu uprawnień do emisji CO2. W zależności od scenariusza szacowane są one na 1,5 mld zł do nawet 2,6 mld zł rocznie.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ)

Przeczytaj treść ponownie