Wyszukane artykuły - "budżet państwa"


Artykuły (25):

Sejmowe wystąpienie Prezesa NIK na temat budżetu państwa

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Zgodnie z art. 204 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przedstawić Wysokiemu Sejmowi analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej wraz z opinią Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie absolutorium dla rządu za wykonanie budżetu w 2009 roku.

więcej treści z artykułu: Sejmowe wystąpienie Prezesa NIK na temat budżetu państwa

Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Ponad 100 czerwcowych posiedzeń komisji sejmowych odbyło się z udziałem przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli. Posłowie dowiedzieli się m.in., jak zrealizowano budżet państwa w 2009 roku. Poznali także szczegóły raportów o działalności Poczty Polskiej, poborze podatku dochodowego oraz zamknięciu pomocy finansowanej z funduszy strukturalnych.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

NIK o zarządzaniu długiem Skarbu Państwa

Minister Finansów poprawnie zarządzał długiem Skarbu Państwa. Zobowiązania wynikające ze skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek były płacone prawidłowo i na czas. Starano się zminimalizować koszty obsługi długu. Utrzymano płynność budżetu państwa, mimo zmiennych warunków panujących na rynku. Kontrola NIK objęła okres 2006-2008.

więcej treści z artykułu: NIK o zarządzaniu długiem Skarbu Państwa

NIK ocenia budżet z 2008 roku

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za rok 2008.

więcej treści z artykułu: NIK ocenia budżet z 2008 roku

NIK o budżecie Ministra Zdrowia

NIK negatywnie oceniła wykonanie budżetu państwa przez Ministra Zdrowia, głównie za realizację programu wieloletniego Wzmocnienie Bezpieczeństwa zdrowotnego Obywateli. NIK krytycznie oceniła realizację tego programu nie tylko za wydanie 300 mln złotych bez formalnej podstawy prawnej, lecz także z powodu wadliwej metodologii zastosowanej do podziału środków.

więcej treści z artykułu: NIK o budżecie Ministra Zdrowia

Przeczytaj treść ponownie