Wyszukane artykuły - "budżet państwa"


Artykuły (25):

Prezes NIK o wykonaniu budżetu państwa w 2018 roku

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2018. NIK oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2018 r.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o wykonaniu budżetu państwa w 2018 roku

Prezes NIK o wykonaniu budżetu państwa w 2017 roku

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2017. NIK oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2017 r.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o wykonaniu budżetu państwa w 2017 roku

Prezes NIK o wykonaniu budżetu państwa w 2016 roku

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2016. NIK oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2016 r.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o wykonaniu budżetu państwa w 2016 roku

NIK o wykorzystaniu mechanizmu zapewnień finansowania lub dofinansowania

Niewątpliwą zaletą mechanizmu udzielania zapewnień jest możliwość realizacji dużych bądź skomplikowanych przedsięwzięć dzięki elastycznemu podejściu do zasady roczności budżetu. Jednocześnie nie można pominąć wad systemu: znikomego wpływ na racjonalizację wydatkowania środków publicznych i przyspieszenie absorpcji środków europejskich, braku kryteriów, w tym zasad i terminów rozpatrywania wniosków o zapewnienie.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu mechanizmu zapewnień finansowania lub dofinansowania

NIK o zadłużaniu samorządów w tzw. parabankach

Samorządy korzystały z operacji finansowych innych niż kredyty i pożyczki bankowe oraz emisja obligacji, ponieważ ich sytuacja finansowa często uniemożliwiała uzyskanie tradycyjnego finansowania bankowego. Operacje te pozwalały na obejście mechanizmów ostrożnościowych i pozyskanie środków na projekty unijne lub kontynuowanie rozpoczętych projektów inwestycyjnych. Jednak bardzo często korzystanie z usług tzw. parabanków wiązało się z ponoszeniem przez samorządy kosztów istotnie przewyższających koszty rynkowe i prowadziło do nadmiernego zadłużania, a w skrajnych wypadkach do tzw. pętli zadłużania.

więcej treści z artykułu: NIK o zadłużaniu samorządów w tzw. parabankach

Prezes NIK o wykonaniu budżetu

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2015. NIK oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2015 r.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o wykonaniu budżetu

Prezes NIK o wykonaniu budżetu

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2014. NIK oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2014 r.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o wykonaniu budżetu

NIK o podatku PIT za sprzedaż nieruchomości

Urzędy Skarbowe sprawdziły niemal wszystkie deklaracje podatkowe złożone w związku ze sprzedażą nieruchomości. Niestety niejednokrotnie dochodziło do nierównego traktowania podatników znajdujących się w takiej samej sytuacji faktyczno-prawnej, urzędy pobierały podatki od zobowiązań przedawnionych oraz niezasadnie kwestionowały prawo podatników do zwolnienia z podatku. Część urzędów skarbowych podejmowała weryfikację deklaracji podatkowych i aktów notarialnych w ostatniej chwili, czyli w roku przedawnienia zobowiązania. W konsekwencji podatnicy musieli nieraz płacić dwukrotnie wyższe odsetki, niż gdyby skarbówka podjęła działania we wcześniejszym terminie.

więcej treści z artykułu: NIK o podatku PIT za sprzedaż nieruchomości

Kontrola państwowa na Węgrzech

Prezes Państwowej Izby Obrachunkowej Węgier László Domokos odwiedził Polskę. Podczas wizyty w NIK opowiedział o funkcjonowaniu swojego urzędu. Węgierscy kontrolerzy otrzymali w ostatnich latach nowe kompetencje i zadania.

więcej treści z artykułu: Kontrola państwowa na Węgrzech

NIK o zarządzaniu rezerwami dewizowymi przez NBP

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia zarządzanie przez Narodowy Bank Polski rezerwami dewizowymi w latach 2009-2013. W badanym okresie poziom rezerw był adekwatny do sytuacji gospodarczej kraju. NBP zapewnił ich bezpieczeństwo, płynność odpowiednią do potrzeb oraz osiągnął dodatnią stopę zwrotu z ich inwestowania.

więcej treści z artykułu: NIK o zarządzaniu rezerwami dewizowymi przez NBP

Przeczytaj treść ponownie