Wyszukane artykuły - "budownictwo"


Artykuły (12):

NIK o gospodarowaniu przestrzenią miejską w Tomaszowie Mazowieckim

NIK negatywnie oceniła władze miasta Tomaszowa Mazowieckiego za nieprzestrzeganie prawa podczas sporządzania i uchwalania studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Powodowało to, że plan zagospodarowania miasta uniemożliwiał wydawanie w oparciu o jego postanowienia, pozwoleń na budowę wielu inwestycji. Kontrolerzy NIK wskazali także na nierówne traktowanie inwestorów wobec prawa i długotrwałe ustalanie warunków zabudowy dla nowych inwestycji.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu przestrzenią miejską w Tomaszowie Mazowieckim

NIK o Towarzystwach Budownictwa Społecznego

Budowanie i wynajem lokali tylko z założenia było podstawową działalnością Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS). Z najmu pochodziło bowiem mniej niż 25% przychodów. Dodatkowa działalność podejmowana przez Towarzystwa (np. zarządzanie nieruchomościami komunalnymi), choć zgodna z prawem, u większości (60%) przynosiła straty. Na dodatek nie wiadomo, czy wynajmujący tanie mieszkania od TBS wciąż mają do tego prawo, bo wiele Towarzystw tego nie weryfikuje. NIK ocenia, że TBS wymagają korekty swojej działalności.

więcej treści z artykułu: NIK o Towarzystwach Budownictwa Społecznego

Przeczytaj treść ponownie