Wyszukane artykuły - "dług publiczny"


Artykuły (4):

Śląskie samorządy pod lupą kontrolerów NIK

Kontrole NIK na Śląsku pokazują, jak wiele zależy od mądrego i efektywnego zarządzania na szczeblu lokalnym. W Poraju błędy samorządowców w zarządzaniu finansami i nieruchomościami spowodowały, że gmina ta wpadła w spiralę zadłużenia. Z kolei włodarze Rudy Śląskiej mieli pomysł, by miasto rozwijało się dzięki budowie aquaparku. Niestety inwestycję źle przygotowali i przeprowadzili i w efekcie kompleks basenów nie tylko powstawał dłużej niż planowano, ale też kosztował więcej niż pierwotnie zakładano. W obu przypadkach wyjście z finansowych tarapatów zajmie samorządom wiele lat.

więcej treści z artykułu: Śląskie samorządy pod lupą kontrolerów NIK

NIK o zadłużeniu samorządów

Regionalne izby obrachunkowe prawidłowo wykonywały zadania ustawowe w zakresie przeciwdziałania nadmiernemu narastaniu długu w jednostkach samorządu terytorialnego. W ocenie NIK regionalne izby obrachunkowe (RIO) nie dysponują jednak odpowiednimi instrumentami do skutecznego przeciwdziałania nadmiernemu zadłużaniu się jednostek samorządu terytorialnego.

więcej treści z artykułu: NIK o zadłużeniu samorządów

Przedstawiciele NOK Indonezji z wizytą w NIK

Wymiana doświadczeń z zakresu kontroli środowiskowych i długu publicznego to główny punkt polsko-indonezyjskiego seminarium, które odbyło się w połowie listopada w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: Przedstawiciele NOK Indonezji z wizytą w NIK

NIK ocenia budżet z 2008 roku

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za rok 2008.

więcej treści z artykułu: NIK ocenia budżet z 2008 roku

Przeczytaj treść ponownie