Wyszukane artykuły - "domy dziecka"


Artykuły (6):

Adopcja po polsku

NIK o wykonywaniu zadań przez ośrodki adopcyjne

więcej treści z artykułu: Adopcja po polsku

NIK i Rzecznik Praw Dziecka zacieśniają współpracę

Najwyższa Izba Kontroli i Rzecznik Praw Dziecka łączą siły, by skuteczniej chronić dzieci przed złym traktowaniem, wyzyskiem i demoralizacją. Porozumienie w tej sprawie podpisali w siedzibie Izby Marek Michalak i Krzysztof Kwiatkowski. Obie instytucje zajmą się w pierwszej kolejności nieprawidłowościami towarzyszącymi instytucjonalnej pieczy zastępczej.

więcej treści z artykułu: NIK i Rzecznik Praw Dziecka zacieśniają współpracę

NIK o usamodzielnianiu dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka

Dla dużej części wychowanków z rodzin zastępczych i domów dziecka próby wejścia w dorosłość po 18. roku życia nie kończą się najlepiej: powiększają kolejki bezrobotnych w urzędach pracy i pobierają zapomogi z opieki społecznej. Wielu rezygnuje i wraca z powrotem do pieczy zastępczej, blokując miejsca dla młodszych. Powodem jest przede wszystkim brak mieszkań i pracy oraz mizerne świadczenia finansowe. Samodzielnie mieszkający wychowanek może liczyć na 500 zł za kontynuowanie nauki.

więcej treści z artykułu: NIK o usamodzielnianiu dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka

NIK o ośrodkach adopcyjnych na Dolnym Śląsku

Ośrodki adopcyjne w województwie dolnośląskim kwalifikowały dzieci do adopcji zgodnie z obowiązującym prawem, kierując się przede wszystkim dobrem swoich wychowanków. Pracownicy ośrodków adopcyjnych mieli odpowiednie wykształcenie i przygotowanie zawodowe. NIK zwraca jednak uwagę na przedłużające się postępowania adopcyjne, zbyt długi czas oczekiwania na szkolenia dla osób chcących przysposobić dzieci, a także naruszanie przez ośrodki adopcyjne ustawy o ochronie danych osobowych.

więcej treści z artykułu: NIK o ośrodkach adopcyjnych na Dolnym Śląsku

NIK o domach dziecka

Tylko 3 proc. wychowanków domów dziecka to sieroty. Niemal 80 proc. ma oboje rodziców. Opieszałość sądów i skomplikowana sytuacja prawna porzuconych dzieci sprawiają, że postępowania adopcyjne wydłużają się nawet do ośmiu lat. Maleje też liczba kandydatów na rodziców zastępczych. Państwo wciąż faworyzuje finansowo tradycyjne domy dziecka, mimo że to rodziny zastępcze osiągają lepsze wyniki wychowawcze.

więcej treści z artykułu: NIK o domach dziecka

NIK o pomocy rodzinom zastępczym

Rodzicami zastępczymi zostają osoby, które nigdy nie powinny nimi zostać - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Wbrew opinii instytucji powołanych do pomocy rodzinie, sądy ustanawiają rodzicami zastępczymi osoby karane lub takie, które w przeszłości porzuciły własne dzieci. Jednocześnie kandydaci na rodziców zastępczych zbyt często rezygnują, zniechęcani wymogami proceduralnymi. Budzi to zaniepokojenie NIK, szczególnie w kontekście planowanej przez ministerstwo pracy i polityki społecznej likwidacji domów dziecka.

więcej treści z artykułu: NIK o pomocy rodzinom zastępczym

Przeczytaj treść ponownie