Wyszukane artykuły - "edukacja"


Artykuły (46):

NIK o zapobieganiu patologiom w szkołach

Dzieci i młodzież wciąż narażone są na zjawiska patologiczne w szkołach. Nasilają się "tradycyjne" formy przemocy słownej i fizycznej, a dodatkowo rozwijają się nowe, w cyberprzestrzeni. Szkoły od lat nie radzą sobie z problemem: nie diagnozują sytuacji, a nauczyciele nie zawsze potrafią rozpoznawać zagrożenia. Szkoły nie otrzymują też odpowiedniego wsparcia od władz samorządowych ani rządu. Rządowy program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" zakończył się niepowodzeniem. NIK zwraca uwagę, że warunkiem wdrożenia skutecznych działań zapobiegawczych jest rozpoznanie realnych problemów.

więcej treści z artykułu: NIK o zapobieganiu patologiom w szkołach

Inicjatywa komisji sejmowych po kontroli NIK

Posłowie chcą, aby powstał Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości u dzieci i młodzieży. To efekt kontroli przeprowadzonej przez NIK. Trzy komisje sejmowe, zaniepokojone raportem Izby, podpisały się pod wspólnym dezyderatem do Ministrów Zdrowia, Edukacji Narodowej oraz Sportu i Turystyki.

więcej treści z artykułu: Inicjatywa komisji sejmowych po kontroli NIK

NIK o realizacji projektów edukacyjnych ze środków UE

Do połowy bieżącego roku większość projektów mających usprawnić polski system oświaty nie była w pełni zrealizowana. Zbyt wolno przebiega proces wykorzystania środków UE przeznaczonych na ten cel. W ocenie NIK Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma jasno określonej strategii spożytkowania tych pieniędzy.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji projektów edukacyjnych ze środków UE

NIK o przygotowaniu szkół do przyjęcia sześciolatków

Wszystkie skontrolowane przez NIK szkoły zatrudniały nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do nauczania sześciolatków. Odpowiednia była też liczba sal dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć z najmłodszymi uczniami. Gorzej było z ich wyposażeniem. NIK skierowała do dyrektorów szkół, gmin oraz MEN-u szereg uwag. Izba uważa, że wszystkie wskazane nieprawidłowości należy usunąć jeszcze w bieżącym roku szkolnym. Pod koniec roku szkolnego 2013/2014 NIK sprawdzi, czy jej wnioski zostały zrealizowane.

więcej treści z artykułu: NIK o przygotowaniu szkół do przyjęcia sześciolatków

NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

Obecny system kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami nie jest przygotowany do realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Przewiduje ona włączenie takich uczniów do ogólnego systemu edukacji w szkołach publicznych. Szkoły te jednak mają za mało specjalistycznych kadr, nie są też odpowiednio wyposażone i dostosowane architektonicznie.

więcej treści z artykułu: NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

Eksperci o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

W NIK odbył się kolejny panel ekspertów. Tym razem kontrolerzy dyskutowali m.in. z urzędnikami Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawicielami zespołów szkół specjalnych oraz placówek szkolno-wychowawczych o wynikach kontroli kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami.

więcej treści z artykułu: Eksperci o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

Problemy szkolnictwa wyższego

W Polsce jest 460 uczelni wyższych. Choć ze względu na niż demograficzny liczba studentów maleje, to każdego roku powstaje kilka nowych szkół, głównie niepublicznych. Coraz mocniejsza konkurencja między uczelniami ma swoje dobre i złe strony. Opowiada o nich dr Grzegorz Buczyński z Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: Problemy szkolnictwa wyższego

NIK o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej

Dyrektorzy większości publicznych szkół specjalnych wprowadzają nieprawdziwe dane do systemu informacji oświatowej. W efekcie niektóre samorządy otrzymują zawyżone subwencje, a inne zaniżone. Kontrola NIK ujawniła przy okazji, że w połowie szkół specjalnych niepowołane osoby mogą mieć dostęp do wrażliwych danych osobowych niepełnosprawnych uczniów.

więcej treści z artykułu: NIK o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej

NIK o przedszkolach

Rośnie liczba dzieci, które nie są przyjmowane do przedszkoli. Placówki, w których brakuje miejsc, próbują samodzielnie rozwiązać problem i przyjmują więcej dzieci, niż pozwalają im na to przepisy. Jednak przepełnione grupy ograniczają możliwości rozwoju przedszkolaków i mogą stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

więcej treści z artykułu: NIK o przedszkolach

NIK sprawdza, czy państwo jest przyjazne obywatelowi

NIK systematycznie sprawdza, czy państwo jest skuteczne i przyjazne obywatelowi. Każdego roku Izba przeprowadza kilkadziesiąt kontroli, których celem jest zidentyfikowanie problemów nękających zwykłych Polaków.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdza, czy państwo jest przyjazne obywatelowi

Przeczytaj treść ponownie