Wyszukane artykuły - "ekologia"


Artykuły (13):

NIK o oczyszczaniu ścieków

Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji opóźnia się. Istnieje ryzyko, że Polska nie wywiąże się w terminie (2015 rok) z przyjętych zobowiązań. Konieczność zapłaty kary i zwrócenia środków na nieukończone terminowo inwestycje może oznaczać podwyżkę opłat za odprowadzanie ścieków.

więcej treści z artykułu: NIK o oczyszczaniu ścieków

NIK o rolnictwie ekologicznym

Produkty polskich gospodarstw ekologicznych są wysokiej jakości i spełniają wymagania stawiane żywności ekologicznej. Polska pod względem liczby gospodarstw ekologicznych zajmuje obecnie siódme miejsce w UE.

więcej treści z artykułu: NIK o rolnictwie ekologicznym

NIK o klimacie

Polska produkuje 10 ton CO2 na jednego mieszkańca rocznie i redukuje go pięciokrotnie więcej niż wymaga Protokół z Kioto. Największym wyzwaniem na najbliższe lata w dziedzinie ochrony klimatu, obok inwestowania w odnawialne źródła energii, będzie opanowanie biurokratycznego chaosu.

więcej treści z artykułu: NIK o klimacie

Przeczytaj treść ponownie