Wyszukane artykuły - "ekologia"


Artykuły (16):

Od ścieków komunalnych do ekologicznego nawozu [Panel ekspertów]

W Polsce jest coraz więcej oczyszczalni ścieków. NIK sprawdza, czy powstający w nich osad jest możliwie efektywnie wykorzystywany. Szwedzi potrafią go zagospodarować nawet w 90 procentach. A Polacy? W związku z prowadzoną kontrolą Izba zorganizowała panel ekspertów, podczas którego dyskutowano o szansach i perspektywach przetwarzania osadów ściekowych.

więcej treści z artykułu: Od ścieków komunalnych do ekologicznego nawozu [Panel ekspertów]

NIK o systemach zarządzania emisjami gazów cieplarnianych

NIK poświadcza, że istniejący w Polsce system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych działa prawidłowo. Dzięki temu Polska skutecznie realizuje międzynarodowe zobowiązania w dziedzinie redukcji emisji CO2.

więcej treści z artykułu: NIK o systemach zarządzania emisjami gazów cieplarnianych

NIK o infrastrukturze sanitarnej wokół Jezior Mazurskich

Od 2007 roku znacząco poprawił się stan infrastruktury sanitarnej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich. Miejscowe gminy zmodernizowały stację uzdatniania wody i trzy oczyszczalnie ścieków, a sieć kanalizacji sanitarnej na tym terenie została dwukrotnie wydłużona. Do środowiska przedostaje się coraz mniej szkodliwych substancji, a kolejne inwestycje – prowadzone w ramach ”MASTERPLANU dla Wielkich Jezior Mazurskich„ – mają szansę być wykonane na czas.

więcej treści z artykułu: NIK o infrastrukturze sanitarnej wokół Jezior Mazurskich

NIK o oczyszczaniu ścieków

Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji opóźnia się. Istnieje ryzyko, że Polska nie wywiąże się w terminie (2015 rok) z przyjętych zobowiązań. Konieczność zapłaty kary i zwrócenia środków na nieukończone terminowo inwestycje może oznaczać podwyżkę opłat za odprowadzanie ścieków.

więcej treści z artykułu: NIK o oczyszczaniu ścieków

NIK o rolnictwie ekologicznym

Produkty polskich gospodarstw ekologicznych są wysokiej jakości i spełniają wymagania stawiane żywności ekologicznej. Polska pod względem liczby gospodarstw ekologicznych zajmuje obecnie siódme miejsce w UE.

więcej treści z artykułu: NIK o rolnictwie ekologicznym

NIK o klimacie

Polska produkuje 10 ton CO2 na jednego mieszkańca rocznie i redukuje go pięciokrotnie więcej niż wymaga Protokół z Kioto. Największym wyzwaniem na najbliższe lata w dziedzinie ochrony klimatu, obok inwestowania w odnawialne źródła energii, będzie opanowanie biurokratycznego chaosu.

więcej treści z artykułu: NIK o klimacie

Przeczytaj treść ponownie