Wyszukane artykuły - "ETO"


Artykuły (40):

Ukraina, Mołdawia i Gruzja bliżej UE dzięki staraniom NIK

W siedzibie NIK spotkali się przedstawiciele Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz najwyższych organów kontroli Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Polski. Spotkanie zorganizowano, by przedyskutować możliwe formy udziału Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w aktywności Komitetu Kontaktowego najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej, a zwłaszcza Sieci współpracy krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących.

więcej treści z artykułu: Ukraina, Mołdawia i Gruzja bliżej UE dzięki staraniom NIK

Kolejny wspólny projekt ETO i NIK

Najwyższa Izba Kontroli i Europejski Trybunał Obrachunkowy sprawdzą, jak funkcjonuje unijny instrument JASPERS. Jego celem jest pomoc w przygotowywaniu projektów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE, w tym przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości wniosków o dofinansowanie przedkładanych Komisji Europejskiej, co zwiększa ich szanse na pozytywne rozpatrzenie. Pomoc udzielona w fazie przygotowania projektów powinna również pozwolić na wyeliminowanie problemów na etapie ich realizacji.

więcej treści z artykułu: Kolejny wspólny projekt ETO i NIK

Brytyjski przedstawiciel ETO z wizytą w NIK

Prezes NIK spotkał się z Philem Wynn-Owenem, brytyjskim członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, który nadzoruje kontrolę wydatków UE związaną z polityką klimatyczną. W Polsce audyt ETO obejmuje programy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

więcej treści z artykułu: Brytyjski przedstawiciel ETO z wizytą w NIK

ETO i NIK o usprawnieniu kontroli środków unijnych

Polscy kontrolerzy będą przeprowadzać coraz więcej wspólnych kontroli razem z audytorami z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) – takie ustalenia zapadły w czasie wizyty Prezesa ETO Vitora Caldeiry w Polsce. W składzie delegacji z ETO, której przewodniczy Caldeira jest także kilku członków Trybunału, m.in. z Litwy, Łotwy, Irlandii, Bułgarii, Luksemburga, Włoch i Polski. Podczas spotkania w Najwyższej Izbie Kontroli zaprezentowano doświadczenia po wspólnej misji kontrolnej ETO i NIK. Dyskutowano także o wzmocnieniu dotychczasowej współpracy.

więcej treści z artykułu: ETO i NIK o usprawnieniu kontroli środków unijnych

Polak na czele Izby I w ETO

Augustyn Kubik, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego reprezentujący Polskę, został wybrany na przewodniczącego Izby I w ETO. Izba ta obejmuje swoim zakresem kontrole dotyczące rolnictwa, środowiska naturalnego, rybołówstwa i zdrowia, badając ponad 40 proc. całego budżetu UE. Augustyn Kubik jest urlopowanym kontrolerem Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: Polak na czele Izby I w ETO

ETO zaprasza NIK do wspólnej kontroli

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski spotkał się w Luksemburgu z szefem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Vitorem Caldeirą. ETO zaproponowało NIK udział w kontroli dotyczącej programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Strategii Europy 2020.

więcej treści z artykułu: ETO zaprasza NIK do wspólnej kontroli

Polska najczęściej kontrolowanym krajem przez ETO

Polska jako największy beneficjent unijnych funduszy jest jednocześnie najczęściej kontrolowana przez audytorów z ETO. Na tle innych państw UE wypadamy dobrze. To zasługa m.in. krajowego systemu nadzoru i kontroli.

więcej treści z artykułu: Polska najczęściej kontrolowanym krajem przez ETO

ETO i NIK wspólnie skontrolują unijny program

Europejski Trybunał Obrachunkowy zorganizuje szkolenie dla inspektorów NIK i podzieli się z nimi metodologią kontroli wykonania zadań. Polacy będą mogli sprawdzić nowe umiejętności w praktyce – razem z audytorami Trybunału wezmą udział w europejskiej kontroli, która obejmie m.in. woj. małopolskie. ETO chce sprawdzić, jak kraje Unii radzą sobie ze zwalczaniem chorób zwierzęcych. NIK jako pierwszy ze wszystkich najwyższych organów kontroli w Europie weźmie czynny udział w kontroli prowadzonej przez ETO.

więcej treści z artykułu: ETO i NIK wspólnie skontrolują unijny program

Korzyści z członkostwa Polski w UE

Polska jest największym beneficjentem środków unijnych. Od 2008 roku systematycznie wzrasta ich wykorzystanie. Augustyn Kubik, przedstawiciel naszego kraju w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, analizuje dane z trudnych dla Europy lat i pokazuje korzyści z członkostwa Polski w UE.

więcej treści z artykułu: Korzyści z członkostwa Polski w UE

Polska i Ukraina: kontrole dotyczące klęsk żywiołowych

W Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy między Najwyższą Izbą Kontroli a jej ukraińskim odpowiednikiem - Izbą Obrachunkową. Porozumienie, które podpisali w imieniu NIK Prezes Krzysztof Kwiatkowski oraz w imieniu Izby Obrachunkowej Ukrainy Roman Maguta, umożliwi m.in. zorganizowanie szkoleń oraz prowadzenie wspólnych kontroli.

więcej treści z artykułu: Polska i Ukraina: kontrole dotyczące klęsk żywiołowych

Przeczytaj treść ponownie