Wyszukane artykuły - "ETO"


Artykuły (40):

Wizyta Prezesa NIK w ETO

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski gościł z oficjalną wizytą w Europejskim Trybunale Obrachunkowym na wspólne zaproszenie Prezesa ETO, p. Vitora Caldeira oraz polskiego Członka p. Agustyna Kubika. Podczas poniedziałkowego spotkania w Luksemburgu szefowie obu instytucji rozmawiali m.in. o rozszerzeniu dotychczasowej współpracy i pomocy szkoleniowej dla Izby Obrachunkowej Ukrainy.

więcej treści z artykułu: Wizyta Prezesa NIK w ETO

Inicjatywa Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski chce wiedzieć, w jakim stopniu Komisja Europejska wykorzystuje wnioski i zalecenia wydawane przez publicznych audytorów z ETO. - Ciekawe byłoby przeniesienie tej inicjatywy na nasz krajowy grunt - komentuje Jacek Uczkiewicz, wiceprezes NIK.

więcej treści z artykułu: Inicjatywa Parlamentu Europejskiego

Współpraca NIK z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym

NIK uczy się od Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, jak przeprowadzać kontrole wykonania zadań. Liczy się w nich przede wszystkim to, czy instytucja zarządzająca publicznymi pieniędzmi osiągnęła wyznaczone cele. – To przyszłość kontroli państwowej w naszym kraju – deklaruje prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Współpraca NIK z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym

Najwyższe Organy Kontroli UE wobec kryzysu ekonomicznego

Europa coraz mocniej odczuwa skutki kryzysu finansowego. Podczas spotkania w Portugalii szefowie unijnych najwyższych organów kontroli oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zastanawiali się wspólnie, jak mogą pomóc w walce z ekonomiczną zapaścią.

więcej treści z artykułu: Najwyższe Organy Kontroli UE wobec kryzysu ekonomicznego

Europejscy audytorzy szkolą polskich urzędników

Europejski Trybunał Obrachunkowy i Najwyższa Izba Kontroli chcą działać z otwartą przyłbicą. W ośrodku szkoleniowym NIK audytorzy tłumaczyli polskim urzędnikom zasady stosowanej przez siebie metodologii. Obu stronom zależy, by unijne fundusze wydawane były zgodnie z przeznaczeniem, a administracja publiczna działała sprawnie i skutecznie.

więcej treści z artykułu: Europejscy audytorzy szkolą polskich urzędników

NOK wspierają walkę z kryzysem gospodarczym

Najwyższe organy kontroli państw zrzeszonych w UE chcą wspomagać władze Unii w walce z kryzysem gospodarczym. Podczas zebrania Komitetu Kontaktowego prezesi NOK dyskutują o roli swoich instytucji we wdrażaniu nowego europejskiego systemu zarządzania gospodarką. Jednym z jego najważniejszych elementów jest tzw. „europejski okres oceny”.

więcej treści z artykułu: NOK wspierają walkę z kryzysem gospodarczym

Łącznicy europejskich NOK na zebraniu w Sofii

Przedstawiciele dwudziestu siedmiu najwyższych organów kontroli UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przyjechali do Sofii, by omówić stan przygotowań do najbliższego spotkania szefów NOK i ETO. Podczas zebrania, które odbyło się 12 i 13 maja, łącznicy wymienili także doświadczenia z zakresu kontroli wydatków na wspólną politykę rolną.

więcej treści z artykułu: Łącznicy europejskich NOK na zebraniu w Sofii

Łącznicy unijnych NOK na zebraniu w Luksemburgu

Koordynowane kontrole wydatków na wspólną politykę rolną, nowa organizacja pracy oraz pytania Komisji Europejskiej skierowane do państw członkowskich – to główne tematy ostatniego zebrania łączników najwyższych organów kontroli UE. Spotkanie odbyło się 9 i 10 grudnia w siedzibie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

więcej treści z artykułu: Łącznicy unijnych NOK na zebraniu w Luksemburgu

Kontrole ETO w Polsce

Polska aktywnie korzysta z funduszy europejskich. Kontrolerzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) wielokrotnie pojawiają się w naszym kraju, aby zweryfikować, jak radzimy sobie z ich pozyskiwaniem i wykorzystywaniem. Inspektorzy NIK towarzyszą im podczas audytów przeprowadzanych na terenie RP.

więcej treści z artykułu: Kontrole ETO w Polsce

Przeczytaj treść ponownie