Wyszukane artykuły - "EURO 2012"


Artykuły (13):

Wyniki kontroli NIK na majowych posiedzeniach komisji sejmowych

Trzy raporty z kontroli NIK zostały przedstawione w maju na posiedzeniach komisji sejmowych. Posłowie dowiedzieli się, jak gminy radzą sobie z wypłatami dodatków mieszkaniowych, jak realizowane są zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych oraz jak funkcjonują zakłady opiekuńczo-lecznicze.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na majowych posiedzeniach komisji sejmowych

NIK o realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

Marszałkowie województw, które przygotowują się do organizacji EURO 2012, otrzymali od NIK pozytywną ocenę za realizację zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych. W ramach ustawy m.in. nadawano uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, zaszeregowywano do poszczególnych kategorii hotele (m.in. przyznawano im gwiazdki), motele, pensjonaty, campingi, domy wycieczkowe, schroniska, prowadzono rejestry pośredników turystycznych i organizatorów turystyki.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

NIK o przygotowaniach do EURO 2012

Kontrolerzy NIK wykryli nieprawidłowości, które mogą utrudnić przygotowania do organizacji EURO 2012. Izba wskazuje, że nie powstał dotąd rządowy program, który objąłby wszystkie strategiczne obszary związane z organizacją mistrzostw. Z tego powodu wciąż nie wiadomo ile przygotowania do EURO 2012 będą kosztować i z jakich źródeł zostaną sfinansowane.

więcej treści z artykułu: NIK o przygotowaniach do EURO 2012

Przeczytaj treść ponownie