Wyszukane artykuły - "EUROSAI"


Artykuły (29):

Najwyższe organy kontroli o klęskach żywiołowych

Europejskie najwyższe organy kontroli sprawdziły, jak w poszczególnych krajach funkcjonują zabezpieczenia przed klęskami żywiołowymi. W ostatnich dniach odbyło się w Sofii spotkanie grupy zadaniowej, która pilotuje ten międzynarodowy audyt. Wspólny raport z kontroli zostanie sygnowany przez szefów NOK podczas IX Kongresu EUROSAI w Hadze.

więcej treści z artykułu: Najwyższe organy kontroli o klęskach żywiołowych

NIK w Zarządzie INTOSAI

NIK wejdzie w skład Zarządu INTOSAI - Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. To dla Izby wyróżnienie i jednocześnie szansa, by pomóc w promocji niezależnej kontroli państwowej, upowszechniać zasadę gospodarności w sektorze publicznym oraz przyczyniać się do demokratyzacji świata.

więcej treści z artykułu: NIK w Zarządzie INTOSAI

Nowy Plan strategiczny EUROSAI

Podczas VIII Kongresu EUROSAI przyjęto pierwszy w historii organizacji plan strategiczny. To jedna z najważniejszych inicjatyw zakończonej niedawno polskiej prezydencji w Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli.

więcej treści z artykułu: Nowy Plan strategiczny EUROSAI

Trzy lata polskiej prezydencji w EUROSAI

31 maja Najwyższa Izba Kontroli, po trzyletnim przewodnictwie w Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, przekazała prezydencję Trybunałowi Obrachunkowemu Portugalii. Raport polskiej prezydencji podsumowuje najważniejsze inicjatywy NIK.

więcej treści z artykułu: Trzy lata polskiej prezydencji w EUROSAI

Europejskie NOK o niezależności swoich instytucji

Tylko w pełni niezależny najwyższy organ kontroli może przygotowywać rzetelne raporty o stanie państwa. Podczas VIII Kongresu EUROSAI przedstawiciele NOK wydali stanowisko, które podkreśla wagę autonomii organów kontroli i wskazuje działania mogące służyć jej wspieraniu i umacnianiu.

więcej treści z artykułu: Europejskie NOK o niezależności swoich instytucji

NIK przekazała prezydencję EUROSAI

Po trzech latach przewodnictwa Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, Jacek Jezierski, Prezes NIK przekazał prezydencję EUROSAI Trybunałowi Obrachunkowemu Portugalii. 30 maja w Lizbonie rozpoczął się VIII Kongres organizacji, który zgromadził kilkudziesięciu szefów europejskich NOK.

więcej treści z artykułu: NIK przekazała prezydencję EUROSAI

Seminarium EUROSAI o komunikacji NOK ze społeczeństwem i mediami

Europejskie najwyższe organy kontroli chcą lepiej informować opinię publiczną o wynikach swoich audytów. Rzecznicy prasowi dwudziestu NOK i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego spotkali się w Warszawie, aby podzielić się doświadczeniami z zakresu komunikacji ze społeczeństwem i mediami.

więcej treści z artykułu: Seminarium EUROSAI o komunikacji NOK ze społeczeństwem i mediami

Prace nad strategią EUROSAI

Blisko 30 europejskich najwyższych organów kontroli chce aktywnie uczestniczyć we wdrażaniu nowej strategii działania EUROSAI. Do przyjęcia pierwszego w historii organizacji planu strategicznego zostały niespełna dwa miesiące.

więcej treści z artykułu: Prace nad strategią EUROSAI

Współpraca EUROSAI i ARABOSAI

Europejska i Arabska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli zacieśniają współpracę. Walka z korupcją oraz przejrzystość i rozliczalność samych NOK to główne tematy III Konferencji EUROSAI – ARABOSAI, która zgromadziła przedstawicieli 45 instytucji kontrolnych z obu regionów.

więcej treści z artykułu: Współpraca EUROSAI i ARABOSAI

EUROSAI wspiera kontrole środków na usuwanie skutków klęsk i katastrof

Europejskie najwyższe organy kontroli (NOK) dostrzegają problem skutecznego i efektywnego wykorzystania publicznych środków, przeznaczonych na zapobieganie i likwidację katastrof i klęsk żywiołowych. Wzmacniają kontrolę, wypracowują najlepsze praktyki audytu w tym obszarze. W Moskwie pod koniec marca odbyło się 3. spotkanie grupy zadaniowej EUROSAI, powołanej specjalnie do realizacji tych celów.

więcej treści z artykułu: EUROSAI wspiera kontrole środków na usuwanie skutków klęsk i katastrof

Przeczytaj treść ponownie