Wyszukane artykuły - "EUROSAI"


Artykuły (32):

IX Kongres EUROSAI

W Hadze podczas IX Kongresu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) spotkali się szefowie NOK Polski, Ukrainy, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego i miało na celu podjęcie współpracy na rzecz wzmocnienia potencjału instytucjonalnego NOK Ukrainy, szczególnie w zakresie kontroli środków europejskich.

więcej treści z artykułu: IX Kongres EUROSAI

Prezes NIK w Wilnie

Prezes NIK zakończył dwudniową (26-27 maja) wizytę w stolicy Litwy. Najwyższe organy kontroli obu państw od kilku lat systematycznie współpracują. Krzysztof Kwiatkowski i Audytor Generalna Litwy Giedre Svediene otworzyli wspólnie w Wilnie spotkanie Podkomisji INTOSAI ds. standardów kontroli wewnętrznej. Był także czas na rozmowę o Ukrainie.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK w Wilnie

NIK faworytem do kierowania grupą EUROSAI ds. IT

NIK przygotowuje się do przejęcia przewodnictwa w międzynarodowej grupie do spraw technologii informatycznych. Grupa działa w ramach EUROSAI - organizacji skupiającej najwyższe organy kontroli Starego Kontynentu. O tym, jak duże to wyróżnienie i jednocześnie wyzwanie, opowiada Paweł Banaś, radca prezesa NIK.

więcej treści z artykułu: NIK faworytem do kierowania grupą EUROSAI ds. IT

Najwyższe organy kontroli o klęskach żywiołowych

Europejskie najwyższe organy kontroli sprawdziły, jak w poszczególnych krajach funkcjonują zabezpieczenia przed klęskami żywiołowymi. W ostatnich dniach odbyło się w Sofii spotkanie grupy zadaniowej, która pilotuje ten międzynarodowy audyt. Wspólny raport z kontroli zostanie sygnowany przez szefów NOK podczas IX Kongresu EUROSAI w Hadze.

więcej treści z artykułu: Najwyższe organy kontroli o klęskach żywiołowych

NIK w Zarządzie INTOSAI

NIK wejdzie w skład Zarządu INTOSAI - Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. To dla Izby wyróżnienie i jednocześnie szansa, by pomóc w promocji niezależnej kontroli państwowej, upowszechniać zasadę gospodarności w sektorze publicznym oraz przyczyniać się do demokratyzacji świata.

więcej treści z artykułu: NIK w Zarządzie INTOSAI

Nowy Plan strategiczny EUROSAI

Podczas VIII Kongresu EUROSAI przyjęto pierwszy w historii organizacji plan strategiczny. To jedna z najważniejszych inicjatyw zakończonej niedawno polskiej prezydencji w Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli.

więcej treści z artykułu: Nowy Plan strategiczny EUROSAI

Trzy lata polskiej prezydencji w EUROSAI

31 maja Najwyższa Izba Kontroli, po trzyletnim przewodnictwie w Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, przekazała prezydencję Trybunałowi Obrachunkowemu Portugalii. Raport polskiej prezydencji podsumowuje najważniejsze inicjatywy NIK.

więcej treści z artykułu: Trzy lata polskiej prezydencji w EUROSAI

Europejskie NOK o niezależności swoich instytucji

Tylko w pełni niezależny najwyższy organ kontroli może przygotowywać rzetelne raporty o stanie państwa. Podczas VIII Kongresu EUROSAI przedstawiciele NOK wydali stanowisko, które podkreśla wagę autonomii organów kontroli i wskazuje działania mogące służyć jej wspieraniu i umacnianiu.

więcej treści z artykułu: Europejskie NOK o niezależności swoich instytucji

NIK przekazała prezydencję EUROSAI

Po trzech latach przewodnictwa Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, Jacek Jezierski, Prezes NIK przekazał prezydencję EUROSAI Trybunałowi Obrachunkowemu Portugalii. 30 maja w Lizbonie rozpoczął się VIII Kongres organizacji, który zgromadził kilkudziesięciu szefów europejskich NOK.

więcej treści z artykułu: NIK przekazała prezydencję EUROSAI

Seminarium EUROSAI o komunikacji NOK ze społeczeństwem i mediami

Europejskie najwyższe organy kontroli chcą lepiej informować opinię publiczną o wynikach swoich audytów. Rzecznicy prasowi dwudziestu NOK i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego spotkali się w Warszawie, aby podzielić się doświadczeniami z zakresu komunikacji ze społeczeństwem i mediami.

więcej treści z artykułu: Seminarium EUROSAI o komunikacji NOK ze społeczeństwem i mediami

Przeczytaj treść ponownie