Wyszukane artykuły - "EUROSAI"


Artykuły (29):

EUROSAI o szkoleniach i stałym rozwoju swoich członków

Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) promuje wśród swoich członków ideę stałego poszerzania kompetencji z zakresu kontroli. Organizacja chce wspierać europejskie organy kontroli w tym zakresie. W Madrycie odbyło się właśnie XIX spotkanie Komitetu EUROSAI ds. Szkoleń (ETC).

więcej treści z artykułu: EUROSAI o szkoleniach i stałym rozwoju swoich członków

EUROSAI i ECIIA podpisały umowę o współpracy

Większa efektywność i skuteczność kontroli sektora publicznego to główny cel porozumienia zawartego pomiędzy Europejską Organizacją Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI), a Europejską Konfederacją Instytutów Audytu Wewnętrznego (ECIIA). Szefowie obu organizacji – Jacek Jezierski i Phil Tarling podpisali umowę o współpracy w Rzymie 7 marca br.

więcej treści z artykułu: EUROSAI i ECIIA podpisały umowę o współpracy

EUROSAI na finiszu prac nad planem strategicznym

Prace nad nowym planem strategicznym Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli dobiegają końca. Nowe cele wyznaczą kierunki działania organizacji na najbliższe lata.

więcej treści z artykułu: EUROSAI na finiszu prac nad planem strategicznym

36. posiedzenie Zarządu EUROSAI

Na początku listopada odbyło się 36. posiedzenie Zarządu Europejskich Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Nowy plan strategiczny, międzynarodowa kontrola aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, upowszechnianie międzynarodowych standardów kontroli INTOSAI – to tylko część inicjatyw NIK w ramach polskiej prezydencji w EUROSAI.

więcej treści z artykułu: 36. posiedzenie Zarządu EUROSAI

Europejskie NOK o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

NIK i 12 europejskich najwyższych organów kontroli sprawdzają, jak ich kraje wspierają wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W Warszawie odbyło się drugie spotkanie uczestników kontroli międzynarodowej. Wspólny raport z audytu zostanie przedstawiony podczas VIII Kongresu EUROSAI w Lizbonie.

więcej treści z artykułu: Europejskie NOK o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Nowy plan strategiczny EUROSAI

Nowa strategia działania Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli to jeden z głównych celów polskiej prezydencji w EUROSAI. NIK jako inicjator przedsięwzięcia koordynuje prace nad dokumentem. O pracach nad planem strategicznym, nowych celach i wyzwaniach, jakie stoją przed autorami planu, rozmawiamy z Aleksandrą Kukułą, szefową Wydziału Współpracy z Zagranicą NIK.

więcej treści z artykułu: Nowy plan strategiczny EUROSAI

Trwają prace nad nowym planem strategicznym EUROSAI

Nowa strategia działania Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli to jeden z głównych celów polskiej prezydencji w EUROSAI. Organizacja planuje m.in. wzmocnić europejskie NOK, stawiając na rozwój i umacnianie ich potencjału. W czerwcu br. przedstawiciele siedmiu najwyższych organów kontroli spotkali się w NIK, aby kontynuować prace nad planem strategicznym EUROSAI.

więcej treści z artykułu: Trwają prace nad nowym planem strategicznym EUROSAI

XVIII spotkanie Komitetu EUROSAI ds. Szkoleń

Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli dba o to, by jej członkowie stale poszerzali swoje kompetencje w dziedzinie przeprowadzania kontroli. Każdego roku Komitet EUROSAI ds. Szkoleń wspiera państwowe instytucje kontroli w organizacji licznych seminariów i szkoleń oraz wspomaga wymianę informacji pomiędzy nimi. W Paryżu odbyło się właśnie coroczne spotkanie tego komitetu.

więcej treści z artykułu: XVIII spotkanie Komitetu EUROSAI ds. Szkoleń

Półmetek prezydencji NIK w EUROSAI

Projekt nowej strategii działania organizacji, upowszechnianie międzynarodowych standardów kontroli, wzmacnianie współpracy między członkami EUROSAI - to jedne z głównych celów polskiej prezydencji w EUROSAI.

więcej treści z artykułu: Półmetek prezydencji NIK w EUROSAI

Przeczytaj treść ponownie