Wyszukane artykuły - "EUROSAI"


Artykuły (32):

Prace nad strategią EUROSAI

Blisko 30 europejskich najwyższych organów kontroli chce aktywnie uczestniczyć we wdrażaniu nowej strategii działania EUROSAI. Do przyjęcia pierwszego w historii organizacji planu strategicznego zostały niespełna dwa miesiące.

więcej treści z artykułu: Prace nad strategią EUROSAI

Współpraca EUROSAI i ARABOSAI

Europejska i Arabska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli zacieśniają współpracę. Walka z korupcją oraz przejrzystość i rozliczalność samych NOK to główne tematy III Konferencji EUROSAI – ARABOSAI, która zgromadziła przedstawicieli 45 instytucji kontrolnych z obu regionów.

więcej treści z artykułu: Współpraca EUROSAI i ARABOSAI

EUROSAI wspiera kontrole środków na usuwanie skutków klęsk i katastrof

Europejskie najwyższe organy kontroli (NOK) dostrzegają problem skutecznego i efektywnego wykorzystania publicznych środków, przeznaczonych na zapobieganie i likwidację katastrof i klęsk żywiołowych. Wzmacniają kontrolę, wypracowują najlepsze praktyki audytu w tym obszarze. W Moskwie pod koniec marca odbyło się 3. spotkanie grupy zadaniowej EUROSAI, powołanej specjalnie do realizacji tych celów.

więcej treści z artykułu: EUROSAI wspiera kontrole środków na usuwanie skutków klęsk i katastrof

EUROSAI o szkoleniach i stałym rozwoju swoich członków

Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) promuje wśród swoich członków ideę stałego poszerzania kompetencji z zakresu kontroli. Organizacja chce wspierać europejskie organy kontroli w tym zakresie. W Madrycie odbyło się właśnie XIX spotkanie Komitetu EUROSAI ds. Szkoleń (ETC).

więcej treści z artykułu: EUROSAI o szkoleniach i stałym rozwoju swoich członków

EUROSAI i ECIIA podpisały umowę o współpracy

Większa efektywność i skuteczność kontroli sektora publicznego to główny cel porozumienia zawartego pomiędzy Europejską Organizacją Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI), a Europejską Konfederacją Instytutów Audytu Wewnętrznego (ECIIA). Szefowie obu organizacji – Jacek Jezierski i Phil Tarling podpisali umowę o współpracy w Rzymie 7 marca br.

więcej treści z artykułu: EUROSAI i ECIIA podpisały umowę o współpracy

EUROSAI na finiszu prac nad planem strategicznym

Prace nad nowym planem strategicznym Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli dobiegają końca. Nowe cele wyznaczą kierunki działania organizacji na najbliższe lata.

więcej treści z artykułu: EUROSAI na finiszu prac nad planem strategicznym

36. posiedzenie Zarządu EUROSAI

Na początku listopada odbyło się 36. posiedzenie Zarządu Europejskich Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Nowy plan strategiczny, międzynarodowa kontrola aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, upowszechnianie międzynarodowych standardów kontroli INTOSAI – to tylko część inicjatyw NIK w ramach polskiej prezydencji w EUROSAI.

więcej treści z artykułu: 36. posiedzenie Zarządu EUROSAI

Europejskie NOK o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

NIK i 12 europejskich najwyższych organów kontroli sprawdzają, jak ich kraje wspierają wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W Warszawie odbyło się drugie spotkanie uczestników kontroli międzynarodowej. Wspólny raport z audytu zostanie przedstawiony podczas VIII Kongresu EUROSAI w Lizbonie.

więcej treści z artykułu: Europejskie NOK o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Nowy plan strategiczny EUROSAI

Nowa strategia działania Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli to jeden z głównych celów polskiej prezydencji w EUROSAI. NIK jako inicjator przedsięwzięcia koordynuje prace nad dokumentem. O pracach nad planem strategicznym, nowych celach i wyzwaniach, jakie stoją przed autorami planu, rozmawiamy z Aleksandrą Kukułą, szefową Wydziału Współpracy z Zagranicą NIK.

więcej treści z artykułu: Nowy plan strategiczny EUROSAI

Trwają prace nad nowym planem strategicznym EUROSAI

Nowa strategia działania Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli to jeden z głównych celów polskiej prezydencji w EUROSAI. Organizacja planuje m.in. wzmocnić europejskie NOK, stawiając na rozwój i umacnianie ich potencjału. W czerwcu br. przedstawiciele siedmiu najwyższych organów kontroli spotkali się w NIK, aby kontynuować prace nad planem strategicznym EUROSAI.

więcej treści z artykułu: Trwają prace nad nowym planem strategicznym EUROSAI

Przeczytaj treść ponownie