Wyszukane artykuły - "EUROSAI"


Artykuły (32):

XVIII spotkanie Komitetu EUROSAI ds. Szkoleń

Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli dba o to, by jej członkowie stale poszerzali swoje kompetencje w dziedzinie przeprowadzania kontroli. Każdego roku Komitet EUROSAI ds. Szkoleń wspiera państwowe instytucje kontroli w organizacji licznych seminariów i szkoleń oraz wspomaga wymianę informacji pomiędzy nimi. W Paryżu odbyło się właśnie coroczne spotkanie tego komitetu.

więcej treści z artykułu: XVIII spotkanie Komitetu EUROSAI ds. Szkoleń

Półmetek prezydencji NIK w EUROSAI

Projekt nowej strategii działania organizacji, upowszechnianie międzynarodowych standardów kontroli, wzmacnianie współpracy między członkami EUROSAI - to jedne z głównych celów polskiej prezydencji w EUROSAI.

więcej treści z artykułu: Półmetek prezydencji NIK w EUROSAI

Przeczytaj treść ponownie