Wyszukane artykuły - "fundusze unijne"


Artykuły (36):

NIK i NOK Danii o unijnych projektach środowiskowych

Każdego roku unijnym państwom przyznawane są wielomilionowe dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki nim finansowane są m.in. projekty z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska. NIK wraz z najwyższym organem kontroli Danii sprawdziła, jak Dania i Polska - na terenie której skontrolowano w tym zakresie województwo pomorskie - radzą sobie z zarządzaniem projektami środowiskowymi współfinansowanymi z EFRR.

więcej treści z artykułu: NIK i NOK Danii o unijnych projektach środowiskowych

Polsko–duńska kontrola unijnych programów środowiskowych

NIK i najwyższy organ kontroli Danii (Rigsrevisionen) sprawdziły, jak polska i duńska administracja publiczna radzą sobie z wdrażaniem unijnych programów poprawy jakości środowiska naturalnego. W Gdańsku odbyło się czwarte spotkanie ekspertów Izby i Rigsrevisionen podsumowujące dotychczasowe działania kontrolne.

więcej treści z artykułu: Polsko–duńska kontrola unijnych programów środowiskowych

Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Ponad 100 czerwcowych posiedzeń komisji sejmowych odbyło się z udziałem przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli. Posłowie dowiedzieli się m.in., jak zrealizowano budżet państwa w 2009 roku. Poznali także szczegóły raportów o działalności Poczty Polskiej, poborze podatku dochodowego oraz zamknięciu pomocy finansowanej z funduszy strukturalnych.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Kontrole środków unijnych

Każdego roku Unia Europejska przekazuje miliardy euro na sfinansowanie konkretnych działań i projektów w państwach członkowskich. Europejskie najwyższe organy kontroli (NOK) chcą pomóc w rozliczalności tych środków. 16 NOK opracowało dokument prezentujący wspólne podejście do kontroli unijnych pieniędzy.

więcej treści z artykułu: Kontrole środków unijnych

NIK o wykorzystaniu przez Polskę środków z UE

Polska plasuje się w środku stawki państw Wspólnoty Europejskiej pod względem wykorzystania pieniędzy z budżetu UE z perspektywy finansowej 2004 - 2006. Niski jest - jak dotąd - poziom wydatkowania Funduszy UE z perspektywy 2007 - 2013. Mimo doświadczeń pierwszego okresu administracja publiczna powtórzyła niektóre błędy przygotowując się do zarządzania funduszami w drugim okresie.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu przez Polskę środków z UE

NIK ocenia budżet z 2008 roku

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za rok 2008.

więcej treści z artykułu: NIK ocenia budżet z 2008 roku

Przeczytaj treść ponownie