Wyszukane artykuły - "gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa"


Artykuły (13):

NIK o mieszkaniach dla wojska

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonywanie przez Wojskową Agencję Mieszkaniową jej głównego zadania. Zdaniem NIK, środki zgromadzone na funduszu rezerwowym, umożliwiały Agencji realizację inwestycji mieszkaniowych w większym stopniu, w szczególności w zakresie kontynuowania inwestycji rozpoczętych.

więcej treści z artykułu: NIK o mieszkaniach dla wojska

NIK o lokalach socjalnych

Ponad 80 proc. osób oczekujących na lokal socjalny nie otrzyma go. Gminy budują nowe mieszkania, ale nie nadążają za rosnącymi potrzebami. Wsparcie z budżetu państwa jest zbyt niskie. W kontrolowanych gminach NIK znalazła też lokale socjalne w stanie zagrażającym życiu i zdrowiu.

więcej treści z artykułu: NIK o lokalach socjalnych

NIK o Towarzystwach Budownictwa Społecznego

Budowanie i wynajem lokali tylko z założenia było podstawową działalnością Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS). Z najmu pochodziło bowiem mniej niż 25% przychodów. Dodatkowa działalność podejmowana przez Towarzystwa (np. zarządzanie nieruchomościami komunalnymi), choć zgodna z prawem, u większości (60%) przynosiła straty. Na dodatek nie wiadomo, czy wynajmujący tanie mieszkania od TBS wciąż mają do tego prawo, bo wiele Towarzystw tego nie weryfikuje. NIK ocenia, że TBS wymagają korekty swojej działalności.

więcej treści z artykułu: NIK o Towarzystwach Budownictwa Społecznego

Przeczytaj treść ponownie