Wyszukane artykuły - "gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa"


Artykuły (13):

Niepewna przyszłość

NIK o problemach mieszkańców miast dotkniętych skutkami zmian gospodarczych

więcej treści z artykułu: Niepewna przyszłość

NIK o programie "Mieszkanie dla młodych"

Wprowadzone od 1 września 2015 r. zmiany w rządowym Programie "Mieszkanie dla Młodych" znacząco zwiększyły zainteresowanie Programem. Kluczowe okazało się objęcie dopłatami zakupu lokali z rynku wtórnego. Umożliwiło to zakup pierwszego mieszkania większej liczbie młodych Polaków. NIK zwraca jednak uwagę, że ani wówczas, ani do czasu zakończenia kontroli wciąż nie zdecydowano się na wprowadzenie progów dochodowych, warunkujących otrzymanie dofinansowania. W efekcie, wbrew założeniom, z dopłat – obok osób, dla których Program był jedyną drogą do zakupu mieszkania – korzystali także ci, których stać było na mieszkanie nawet bez pomocy państwa. NIK zauważa, że aktualny poziom przyznanego już dofinansowania i rosnące zainteresowanie Programem wskazują, że nie ma ryzyka niewykorzystania jego środków.

więcej treści z artykułu: NIK o programie "Mieszkanie dla młodych"

Ład przestrzenny – niedoceniane dobro publiczne [debata ekspertów]

Eksperci zaproszeni przez Najwyższą Izbę Kontroli na prezentację megaraportu poświęconego polityce przestrzennej nie mają wątpliwości: złe zarządzanie przestrzenią zubaża Polaków i obniża jakość ich życia, a analiza NIK jest kolejną szansą, by rozpocząć poważną dyskusję na ten temat.

więcej treści z artykułu: Ład przestrzenny – niedoceniane dobro publiczne [debata ekspertów]

NIK o zarządzaniu najstarszymi budynkami komunalnymi

Kontrola NIK wykazała, że zarządcy nie podejmowali skutecznych działań dla zahamowania procesu dekapitalizacji najstarszych budynków komunalnych. Stan techniczny tych obiektów ciągle się pogarszał, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ciągły niedobór środków na remonty i modernizację sprawiał, że zarządcy często wykonywali remonty budynków jedynie w minimalnym zakresie, a gminy coraz częściej zmuszone były podejmować decyzje o rozbiórce lub sprzedaży zdekapitalizowanych budynków.

więcej treści z artykułu: NIK o zarządzaniu najstarszymi budynkami komunalnymi

NIK o lokalach socjalnych

Gminy nie mają wystarczających środków, aby zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób w trudnej sytuacji życiowej. Niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych powoduje, że gminy muszą płacić wysokie odszkodowania. Tymczasem kolejka oczekujących na gminne lokum wydłuża się. Na koniec 2013 r. lokali socjalnych w skontrolowanych gminach było prawie 2 razy mniej niż oczekujących. Taka sytuacja może powodować zwiększenie grupy osób bezdomnych.

więcej treści z artykułu: NIK o lokalach socjalnych

NIK o sprzedaży mieszkań komunalnych

Miasta coraz lepiej radzą sobie ze sprzedażą mieszkań komunalnych. Prawidłowo ustalają ceny sprzedaży oraz wyliczają należne kupującym bonifikaty. Znacząca poprawa zauważalna jest szczególnie w tych miejscach, które NIK już skontrolowała w 2010 roku. Kontrolerzy stwierdzili jednak występowanie także nagannych zjawisk: pobierania nienależnych opłat za wyceny lokali oraz niepowiadamianie najemców o przysługującym im pierwszeństwie kupna.

więcej treści z artykułu: NIK o sprzedaży mieszkań komunalnych

NIK o gospodarowaniu mieszkaniami komunalnymi

Gminy nie są w stanie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych większości rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Każdego roku mieszkania od gmin otrzymuje tylko ok. 16 proc. spośród rodzin oczekujących na lokal. W najbliższym czasie sytuacja raczej się nie poprawi - brakuje nowych inwestycji, za to rośnie liczba pustostanów.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu mieszkaniami komunalnymi

NIK o polityce mieszkaniowej

W Polsce brakuje 1,5 mln mieszkań, a kolejne 200 tys. zostanie w najbliższym czasie wycofane z użytku. Sześć i pół mln Polaków mieszka w warunkach poniżej przyjętych norm i standardów. W ocenie NIK taka sytuacja to przede wszystkim konsekwencja braku spójnej polityki mieszkaniowej państwa. Zawieszane są kolejne programy wspomagające budownictwo, nawet jeśli cieszyły się zainteresowaniem inwestorów i obywateli.

więcej treści z artykułu: NIK o polityce mieszkaniowej

NIK o gospodarowaniu mieszkaniami po PGR

Agencja Nieruchomości Rolnych źle gospodaruje mieszkaniami po zlikwidowanych PGR-ach. Budynki są w coraz gorszym stanie technicznym i wymagają poważnych remontów. Ani gminy, ani spółdzielnie mieszkaniowe nie są zainteresowane przejęciem zaniedbanych lokali, których mieszkańcami są najczęściej ludzie żyjący na granicy ubóstwa.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu mieszkaniami po PGR

Przeczytaj treść ponownie