Wyszukane artykuły - "hazard"


Artykuły (2):

NIK o hazardzie

Nadzór nad rynkiem gier, do listopada 2009 r., był rozproszony i nieskuteczny. Prowadzące go organy koncentrowały się przede wszystkim na niektórych aspektach formalnej kontroli dokumentów. Ministerstwo Finansów i izby skarbowe w niewielkim stopniu sprawdzały, czy spełniane były warunki wynikające z zezwoleń i przepisów prawa dotyczącego gier losowych.

więcej treści z artykułu: NIK o hazardzie

Przeczytaj treść ponownie