Wyszukane artykuły - "informacja publiczna"


Artykuły (3):

Perspektywy i regulacje prawa do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej wciąż wzbudza niesłabnące zainteresowanie opinii publicznej oraz judykatury, a nieustanny postęp technologii wymusza coraz to nowe rozwiązania prawne - powiedział Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski na wspólnej konferencji RPO i PAN.

więcej treści z artykułu: Perspektywy i regulacje prawa do informacji publicznej

Pytania kierowane do NIK

Od pięciu lat rośnie liczba wniosków do NIK o udostępnienie informacji publicznej. W ubiegłym roku Polacy najczęściej pytali o wyniki kontroli urzędów administracji samorządowej.

więcej treści z artykułu: Pytania kierowane do NIK

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

NIK każdego roku odpowiada na setki wniosków o udostępnienie informacji publicznej. O wyniki kontroli, kompetencje Izby i procedury kontrolne pytają urzędnicy, parlamentarzyści, dziennikarze, przedstawiciele organizacji związkowych i pozarządowych oraz zwykli obywatele.

więcej treści z artykułu: Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Przeczytaj treść ponownie