Wyszukane artykuły - "informatyzacja"


Artykuły (17):

Polsko-indyjskie spotkanie specjalistów od kontroli informatycznej

Kontrolerzy z Polski i Indii spotkali się w siedzibie NIK, by wymienić doświadczenia wyniesione z audytu obszaru IT. Dwudniowe seminarium było 14. tego typu spotkaniem. Początek współpracy pomiędzy NIK a Urzędem Kontrolera i Audytora Generalnego Indii sięga 1998 roku.

więcej treści z artykułu: Polsko-indyjskie spotkanie specjalistów od kontroli informatycznej

E-posterunek: przykład, jak nie wdrażać projektów informatycznych

Złe planowanie, jeszcze gorsze wykonanie - tak losy flagowego projektu teleinformatycznego Policji, wycenianego na ponad 19 mln zł, podsumowuje Marek Bieńkowski. Szef Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK wyjaśnia powody porażki systemu, który miał odciążyć funkcjonariuszy i podnieść jakość ich pracy.

więcej treści z artykułu: E-posterunek: przykład, jak nie wdrażać projektów informatycznych

NIK o informatyzacji służby zdrowia

Istnieje ryzyko, że budowa elektronicznego systemu informacyjnego ochrony zdrowia nie zakończy się w terminie. System powinien ruszyć pod koniec przyszłego roku i odciążyć lekarzy, udoskonalić opiekę, zapobiegać wyłudzeniom oraz usprawnić sprawozdawczość. Czy w ogóle powstanie? NIK ostrzega, że mogą być z tym kłopoty, bo na razie zamiast danych jest w nim sporo luk.

więcej treści z artykułu: NIK o informatyzacji służby zdrowia

NIK pracuje nad systemem zarządzania informacją

Coraz większym wyzwaniem dla kontrolerów staje się nie samo pozyskiwanie nowych informacji, ale wykorzystanie tych, które są już zgromadzone, i to w ogromnych ilościach. NIK proponuje europejskim partnerom pracę nad rozwojem internetowego narzędzia, które ułatwi docieranie do danych z kontroli informatycznych oraz usprawni ich analizę.

więcej treści z artykułu: NIK pracuje nad systemem zarządzania informacją

Wyniki kontroli NIK na marcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Jak Polska przygotowuje się do przewodnictwa w UE? Jak gminy gospodarują lokalami socjalnymi? Jak funkcjonują systemy informatyczne w Ministerstwie Skarbu Państwa? Podczas marcowych posiedzeń komisji sejmowych przedstawiciele NIK zaprezentowali parlamentarzystom wyniki raportów dotyczące tych zagadnień.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na marcowych posiedzeniach komisji sejmowych

NIK o systemach informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa

Ministerstwo Skarbu Państwa nie wykorzystuje w pełni możliwości Zintegrowanego Systemu Informatycznego. W efekcie raport o stanie mienia Skarbu Państwa tworzony jest poza systemem, a dane wprowadzane są ręcznie, co stawia pod znakiem zapytania jego wiarygodność.

więcej treści z artykułu: NIK o systemach informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa

NIK o komputerach w wojsku

Żołnierze polskiej armii oraz urzędnicy Ministerstwa Obrony Narodowej pracowali na starym sprzęcie komputerowym, podczas gdy nowszy zalegał w wojskowych magazynach. Niewykorzystywanie już zakupionego sprzętu to nie jedyna bolączka armii. Kontrolerzy NIK ujawnili, że wiele jednostek dostało komputery mimo, że ich nie zamawiały, a inne, które złożyły zamówienia oczekują na sprzęt do dzisiaj. Planowanie zakupów sprzętu komputerowego i jego dystrybucja w wojsku, zostały negatywnie ocenione przez NIK.

więcej treści z artykułu: NIK o komputerach w wojsku

Przeczytaj treść ponownie