Wyszukane artykuły - "informatyzacja"


Artykuły (17):

Żeby elektronicznie znaczyło bezpiecznie

NIK o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w jednostkach samorządu terytorialnego

więcej treści z artykułu: Żeby elektronicznie znaczyło bezpiecznie

Cyfrowa Europa: wyzwania i możliwości dla NOK Unii Europejskiej

Pod takim hasłem w czerwcu w Warszawie zbierze się Komitet Kontaktowy, gremium, które zrzesza 28 najwyższych organów kontroli państw UE oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy. Przygotowania do tej jednej z najważniejszych konferencji unijnych NOK idą pełną parą. W Warszawie spotkała się Troika, czyli jeden z organów Komitetu Kontaktowego. W tym roku Troikę tworzą Najwyższa Izba Kontroli, która przewodniczy Komitetowi oraz ETO i NOK Chorwacji. W spotkaniu uczestniczył też przedstawiciel NOK Rumunii, który będzie przewodniczyć wiosennemu spotkaniu łączników Komitetu Kontaktowego.

więcej treści z artykułu: Cyfrowa Europa: wyzwania i możliwości dla NOK Unii Europejskiej

Informacje o obywatelach przechowywane przez instytucje samorządowe nie są bezpieczne (woj. podlaskie)

Wszelkie informacje o obywatelach, w tym dane wrażliwe, przechowywane w formie elektronicznej przez jednostki samorządowe, nie są odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem - alarmuje NIK po kontroli na Podlasiu. Dane mogą w każdej chwili zostać przejrzane, przejęte lub zniszczone. Samorządy nie wiedzą nawet, kto ma do nich dostęp, gdyż nie monitorują tych kwestii. Większość skontrolowanych jednostek nawet nie podejmuje działań minimalizujących ryzyko utraty informacji.

więcej treści z artykułu: Informacje o obywatelach przechowywane przez instytucje samorządowe nie są bezpieczne (woj. podlaskie)

NIK o Systemie Rejestrów Państwowych

Wprowadzenie centralnego Systemu Rejestrów Państwowych ujawniło szereg niezgodności w danych o obywatelach, które wcześniej były gromadzone w odrębnych, lokalnych rejestrach. Przygotowanie, a także udostępnienie Systemu obarczone było wieloma problemami. W efekcie spowodowało to utrudnienia w załatwianiu spraw zarówno obywatelom, jak i urzędom korzystającym z nowego rejestru. Największe problemy wiązały się z brakami w funkcjonalnościach aplikacji "Źródło", wykorzystywanej do bieżącej obsługi spraw obywateli. Niepokój budzi fakt, że zarządzanie bezpieczeństwem Systemu Rejestrów Państwowych, który zawiera bardzo istotne dane o obywatelach, nie zostało kompleksowo zorganizowane i uregulowane.

więcej treści z artykułu: NIK o Systemie Rejestrów Państwowych

NIK gospodarzem spotkania europejskiej grupy ds. IT

Budowa i rozwój efektywnego mechanizmu wyszukiwania raportów audytowych zostały uznane za najważniejsze ubiegłoroczne osiągnięcie prac w ramach projektu The CUBE. Pod koniec października we Wrocławiu kontrolerzy z Łotwy, Gruzji, Estonii i Polski - członkowie Grupy Roboczej ds. Technologii Informatycznych funkcjonującej w ramach Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli podsumowali wyniki ubiegłorocznych prac.

więcej treści z artykułu: NIK gospodarzem spotkania europejskiej grupy ds. IT

NIK o Projekcie Emp@tia

Projekt Emp@tia – choć realizowany terminowo i zgodnie z wyznacznikami - nie przyczynił się istotnie do usprawnienia rozpatrywania spraw i poprawy efektywności realizacji zadań w obszarze zabezpieczenia społecznego. Ani nie poprawił znacząco warunków pracy urzędników, którzy na razie nie mogą nawet wykorzystać zakupionych urządzeń, ani w widocznym stopniu nie ułatwił obywatelom dostępu do urzędów.

więcej treści z artykułu: NIK o Projekcie Emp@tia

NIK o bezpieczeństwie danych

Stosowane przez skontrolowane podmioty państwowe systemy ochrony danych nie zapewniają ich bezpieczeństwa. Działania realizowane w celu jego zapewnienia są prowadzone opieszale, bez z góry przygotowanego planu, a środki przeznaczane na ten cel są niewystarczające. W efekcie istnieje ryzyko, że działanie istotnych dla funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych zostanie zakłócone, a dane w nich się znajdujące trafią w niepowołane ręce.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie danych

Nowoczesna kontrola

NIK zorganizowała konferencję poświęconą zastosowaniu narzędzi wspomagania informatycznego kontroli (CAATs). W obliczu wyzwań, jakie niesie ze sobą XXI wiek, kontrolerzy i audytorzy coraz częściej sięgają po nowoczesne techniki i technologie.

więcej treści z artykułu: Nowoczesna kontrola

INTOSAI i EUROSAI w Najwyższej Izbie Kontroli

Pierwszy w historii standard INTOSAI dotyczący podstaw kontroli informatycznej, powszechny format elektronicznych danych księgowych oraz oprogramowanie umożliwiające zarządzanie kontrolami to tylko wybrane projekty międzynarodowe, nad którymi pracowali w NIK uczestnicy dwóch konferencji informatycznych: europejskiej EUROSAI i światowej INTOSAI. Przedstawiciele NOK z kilkudziesięciu krajów zapoznali się także z Systemem Dozoru Elektronicznego w Polsce - modelowym przykładem wdrożenia kompletnego projektu IT.

więcej treści z artykułu: INTOSAI i EUROSAI w Najwyższej Izbie Kontroli

NIK o wdrażaniu systemów teleinformatycznych w miastach i gminach

Tylko nieliczne miasta mogą pochwalić się e-administracją z prawdziwego zdarzenia. Większość nowych i zmodernizowanych miejskich systemów informatycznych współpracuje ze sobą w  ograniczonym zakresie. Co gorsza urzędnicy nie przykładają wystarczającej wagi do bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. W ocenie NIK przed samorządami jeszcze dużo pracy, aby zapewnić szybką i bezpieczną wymianę informacji wewnątrz urzędu, z różnymi innymi urzędami, a przede wszystkim z obywatelami.

więcej treści z artykułu: NIK o wdrażaniu systemów teleinformatycznych w miastach i gminach

Przeczytaj treść ponownie