Wyszukane artykuły - "kontrola budżetowa"


Artykuły (19):

Wyniki kontroli NIK na lipcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Cząstkowe wyniki kontroli wykonania budżetu państwa za 2010 rok prezentowali w lipcu przedstawiciele NIK na posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych. Parlamentarzyści poznali także szczegóły raportu o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na lipcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Ocena budżetu państwa

Prezes NIK Jacek Jezierski przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Ogólna ocena wykonania budżetu jest pozytywna, NIK zwraca jednak uwagę na zaostrzanie się problemów związanych z narastaniem nierównowagi finansowej sektora finansów publicznych.

więcej treści z artykułu: Ocena budżetu państwa

Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2010 wraz z analizą NIK oraz sprawozdanie z działalności Izby za ubiegły rok to dokumenty, które rozpatrywały i opiniowały w czerwcu prawie wszystkie komisje sejmowe.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Informacje o stanie państwa dostarczane Sejmowi przez NIK

Analiza wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej, Opinia w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, wyniki kontroli zleconych przez parlament – to tylko niektóre z dokumentów przedkładanych Sejmowi przez NIK. Dostarczają one posłom informacji o stanie i kondycji państwa, zwłaszcza w sferze finansów publicznych.

więcej treści z artykułu: Informacje o stanie państwa dostarczane Sejmowi przez NIK

NIK kontroluje wykonanie budżetu państwa za 2010 rok

Kontrolerzy NIK sprawdzają, jak publiczne instytucje spożytkowały przekazane im pieniądze. Ruszyła kontrola wykonania budżetu państwa za 2010 rok.

więcej treści z artykułu: NIK kontroluje wykonanie budżetu państwa za 2010 rok

NIK sprawdza, czy państwo efektywnie zarządza zasobami publicznymi

NIK weryfikuje, czy państwo efektywnie zarządza zasobami publicznymi. To jeden z priorytetowych kierunków w kontrolach Izby. W tym celu NIK przeprowadza każdego roku dziesiątki audytów, z których najważniejszy dotyczy wykonania budżetu państwa i realizacji założeń polityki pieniężnej.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdza, czy państwo efektywnie zarządza zasobami publicznymi

Sejmowe wystąpienie Prezesa NIK na temat budżetu państwa

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Zgodnie z art. 204 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przedstawić Wysokiemu Sejmowi analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej wraz z opinią Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie absolutorium dla rządu za wykonanie budżetu w 2009 roku.

więcej treści z artykułu: Sejmowe wystąpienie Prezesa NIK na temat budżetu państwa

Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Ponad 100 czerwcowych posiedzeń komisji sejmowych odbyło się z udziałem przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli. Posłowie dowiedzieli się m.in., jak zrealizowano budżet państwa w 2009 roku. Poznali także szczegóły raportów o działalności Poczty Polskiej, poborze podatku dochodowego oraz zamknięciu pomocy finansowanej z funduszy strukturalnych.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

NIK o budżecie Ministra Zdrowia

NIK negatywnie oceniła wykonanie budżetu państwa przez Ministra Zdrowia, głównie za realizację programu wieloletniego Wzmocnienie Bezpieczeństwa zdrowotnego Obywateli. NIK krytycznie oceniła realizację tego programu nie tylko za wydanie 300 mln złotych bez formalnej podstawy prawnej, lecz także z powodu wadliwej metodologii zastosowanej do podziału środków.

więcej treści z artykułu: NIK o budżecie Ministra Zdrowia

Przeczytaj treść ponownie