Wyszukane artykuły - "kontrola budżetowa"


Artykuły (19):

Prezes NIK o wykonaniu budżetu państwa w 2018 roku

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2018. NIK oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2018 r.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o wykonaniu budżetu państwa w 2018 roku

Prezes NIK o wykonaniu budżetu państwa w 2017 roku

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2017. NIK oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2017 r.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o wykonaniu budżetu państwa w 2017 roku

Prezes NIK o wykonaniu budżetu państwa w 2016 roku

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2016. NIK oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2016 r.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o wykonaniu budżetu państwa w 2016 roku

Prezes NIK o wykonaniu budżetu

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2015. NIK oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2015 r.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o wykonaniu budżetu

Prezes NIK o wykonaniu budżetu

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2014. NIK oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2014 r.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o wykonaniu budżetu

Przemówienie Prezesa NIK: Analiza wykonania budżetu

W 2012 r. budżet państwa i budżet środków europejskich były wykonywane w warunkach pogłębiającego się spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce, recesji w Unii Europejskiej i pogorszenia sytuacji w gospodarce światowej.

więcej treści z artykułu: Przemówienie Prezesa NIK: Analiza wykonania budżetu

NIK ocenia budżet państwa

Jacek Jezierski, prezes NIK przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło uchwalę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za rok 2011. Oceniając pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2011 roku oraz rozpoczęte reformy systemowe, Kolegium NIK uznało, że podjęte przez rząd działania, choć idą w dobrym kierunku, to wciąż są niewystarczające do rozwiązania występujących problemów. Dlatego też dalsze reformowanie finansów publicznych powinno być kontynuowane.

więcej treści z artykułu: NIK ocenia budżet państwa

NIK sprawdzi, czy urzędy płacą abonament

NIK w ramach kontroli wykonania budżetu przez ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie oraz jednostki samorządowe sprawdza w tym roku m.in., czy kontrolowane instytucje państwowe opłaciły abonament radiowo-telewizyjny.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdzi, czy urzędy płacą abonament

Ktokolwiek grosz publiczny odbiera

„Ktokolwiek grosz publiczny do swego rozporządzenia odbiera, wydatek onegoż usprawiedliwić winien” – głosi historyczne motto NIK. To jednocześnie istota kontroli budżetowej. W Izbie wzrasta jednak świadomość, że kontrolowanym instytucjom warto również podpowiadać dobre rozwiązania i w ten sposób pomagać w naprawianiu państwa. Opowiada o tym wiceprezes Wojciech Misiąg w drugiej części rozmowy o największym przedsięwzięciu kontrolerskim NIK.

więcej treści z artykułu: Ktokolwiek grosz publiczny odbiera

Wojciech Misiąg o kontroli budżetu państwa

- Budżet może być dla części Polaków zagadnieniem abstrakcyjnym, ale skutki jego wykonania odczuwamy na co dzień wszyscy. Kontrola budżetowa NIK pozwala odpowiedzieć na pytanie, jak z zarządzania naszymi wspólnymi pieniędzmi wywiązał się rząd i podległe mu instytucje – wyjaśnia Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Misiąg.

więcej treści z artykułu: Wojciech Misiąg o kontroli budżetu państwa

Przeczytaj treść ponownie