Wyszukane artykuły - "kontrole międzynarodowe"


Artykuły (6):

Sukces NIK, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wiceprzewodniczącym EUROSAI

Kongres EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) to odbywające się raz na trzy lata zgromadzenie szefów 50 izb kontroli, urzędów oraz trybunałów obrachunkowych (odpowiedników polskiej NIK) z całej Europy oraz Izraela, Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii, Kazachstanu, Turcji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

więcej treści z artykułu: Sukces NIK, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wiceprzewodniczącym EUROSAI

Kataklizmy nie mają granic

Granice państwowe nie są w stanie zatrzymać klęsk żywiołowych ani następstw potężnych katastrof. Wzrasta świadomość, że skuteczna walka z nimi wymaga międzynarodowej współpracy. Kontrolerzy z kilkunastu europejskich państw spotkali się we Wrocławiu, by zaplanować wspólny audyt funduszy, których celem jest przeciwdziałanie kataklizmom oraz redukowanie ich skutków.

więcej treści z artykułu: Kataklizmy nie mają granic

NIK pracuje nad systemem zarządzania informacją

Coraz większym wyzwaniem dla kontrolerów staje się nie samo pozyskiwanie nowych informacji, ale wykorzystanie tych, które są już zgromadzone, i to w ogromnych ilościach. NIK proponuje europejskim partnerom pracę nad rozwojem internetowego narzędzia, które ułatwi docieranie do danych z kontroli informatycznych oraz usprawni ich analizę.

więcej treści z artykułu: NIK pracuje nad systemem zarządzania informacją

NIK i NOK Danii o unijnych projektach środowiskowych

Każdego roku unijnym państwom przyznawane są wielomilionowe dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki nim finansowane są m.in. projekty z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska. NIK wraz z najwyższym organem kontroli Danii sprawdziła, jak Dania i Polska - na terenie której skontrolowano w tym zakresie województwo pomorskie - radzą sobie z zarządzaniem projektami środowiskowymi współfinansowanymi z EFRR.

więcej treści z artykułu: NIK i NOK Danii o unijnych projektach środowiskowych

Europejskie NOK o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

NIK i 12 europejskich najwyższych organów kontroli sprawdzają, jak ich kraje wspierają wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W Warszawie odbyło się drugie spotkanie uczestników kontroli międzynarodowej. Wspólny raport z audytu zostanie przedstawiony podczas VIII Kongresu EUROSAI w Lizbonie.

więcej treści z artykułu: Europejskie NOK o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

NIK o klimacie

Polska produkuje 10 ton CO2 na jednego mieszkańca rocznie i redukuje go pięciokrotnie więcej niż wymaga Protokół z Kioto. Największym wyzwaniem na najbliższe lata w dziedzinie ochrony klimatu, obok inwestowania w odnawialne źródła energii, będzie opanowanie biurokratycznego chaosu.

więcej treści z artykułu: NIK o klimacie

Przeczytaj treść ponownie