Wyszukane artykuły - "kopalnie"


Artykuły (8):

Zaniedbane surowce strategiczne

Polska, choć jest liczącym się na świecie producentem miedzi oraz srebra i krajem zasobnym w złoża surowców metalicznych, chemicznych, skalnych oraz surowców energetycznych, od lat nie ma jasno określonej polityki surowcowej państwa. Rzetelne prace nad tym dokumentem na dobre ruszyły właściwie dopiero w 2016 roku. Konsultacje mają zakończyć się w II połowie tego roku. Jest to istotne, ponieważ obecny - niski poziom zagospodarowania posiadanych złóż jest jedną z konsekwencji wieloletniego rozproszenia kompetencji i przepisów oraz braku wykazu i planów wykorzystania złóż kopalin o strategicznym znaczeniu dla gospodarki.

więcej treści z artykułu: Zaniedbane surowce strategiczne

Wypadki w kopalniach. NIK sprawdziła system ratownictwa górniczego

System ratownictwa górniczego w Polsce działa sprawnie i pozwala na skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych. Jednak zdaniem NIK dla utrzymania sprawności na wysokim poziomie, konieczne jest wypracowanie innego sposobu finansowania usług gotowości do udziału w akcjach realizowanych przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego.

więcej treści z artykułu: Wypadki w kopalniach. NIK sprawdziła system ratownictwa górniczego

NIK o odwadnianiu nieczynnych zakładów górniczych

Budżet państwa dotuje odwadnianie części nieczynnych już zakładów górniczych, aby uchronić przed zalaniem sąsiednie czynne kopalnie. NIK zwraca uwagę, że budzi to pytania o rzeczywiste koszty prowadzonego w ten sposób wydobycia i wskazuje możliwości zmniejszenia wydatków. Rocznie odwadnianie nieczynnych wyrobisk kosztuje budżet państwa ponad 200 mln.

więcej treści z artykułu: NIK o odwadnianiu nieczynnych zakładów górniczych

NIK o szkodach górniczych

NIK sprawdziła, jak kopalnie zapobiegają szkodom górniczym. Dwie spośród siedmiu skontrolowanych kopalni wydobywały węgiel niezgodnie z warunkami określonymi w koncesjach. Nie chroniły tym samym właściwie powierzchni przed skutkami prowadzonej eksploatacji.

więcej treści z artykułu: NIK o szkodach górniczych

Wyniki kontroli NIK na majowych posiedzeniach komisji sejmowych

Bezpieczeństwo zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny, funkcjonowanie straży miejskich oraz modernizacja Policji - raporty z tych kontroli NIK były tematem majowych posiedzeń komisji sejmowych. Posłowie wysłuchali także informacji o skuteczności postępowań karnych wszczętych w wyniku zawiadomień NIK.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na majowych posiedzeniach komisji sejmowych

NIK o bezpieczeństwie zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny ze złóż krajowych

Przy obecnym tempie wydobycia węgla kamiennego w Polsce złóż obecnie eksploatowanych oraz wytypowanych do eksploatacji wystarczy do 2035 roku. Bezpieczeństwu dostaw tego surowca energetycznego zagraża nieracjonalne, a niekiedy wręcz rabunkowe wydobycie prowadzone przez przedsiębiorców – ostrzega Najwyższa Izba Kontroli.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny ze złóż krajowych

NIK o kopalni „Wujek”

NIK sprawdzała funkcjonowanie kopalni Wujek w latach 2008 - 2009, czyli w okresie, kiedy doszło do katastrofy, w wyniku której zginęło 20 górników (18 września 2009). Izba ujawniła w kopalni szereg nieprawidłowości. Najważniejsze z nich, z punktu widzenia bezpieczeństwa, dotyczą czasu pracy górników.

więcej treści z artykułu: NIK o kopalni „Wujek”

NIK o remontach w zakładach górniczych

Kontrolerzy NIK stwierdzili, że w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. pojawił się tajemniczy § 428, do autorstwa którego nikt dzisiaj nie chce się przyznać. Otworzył on drogę do zlecania, głównie przez Kompanię Węglową SA, napraw maszyn górniczych wyłącznie ich producentom. W efekcie doszło do zawyżenia kosztów remontów urządzeń górniczych o setki milionów złotych.

więcej treści z artykułu: NIK o remontach w zakładach górniczych

Przeczytaj treść ponownie